Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 7

Б) перспектива ядерної війни;

В) забруднення оточуючого середовища;

Г) економічна відсталість деяких країн;

Д) релігійна ворожнеча.

26. Трайбалізм – це:

А) субкультурний сепаратизм у межах певної національної культури;

Б)  повернення до родоплемінного ладу та міфологічної свідомості;

В) перетворення унівестальних моральних цінностей на «пусті знаки»;

Г) виникнення нових субкультурних моральних норм та цінностей.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ 4: КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ Й ЕТИКЕТ

1. Неузгодженість між нормами моралі та практичним їх втіленням називається:

А) невідповідністю належного та сущого;

Б) невідповідністю ідеального та матеріального;

В) невідповідністю моральних та правових норм.

2. Безпосередньою реалізацією духовно-практичних відносин між людьми є:

А) етика;

Б) мораль.

3. Перші уявлення людини про сутність моралі формуються у:

А) школі;

Б) лекторії з проблем етики;

В) на вулиці;

Г) у сім’ї.

4. Слідування правилам етикету – це показник високого рівня моральності людини:

А) так;

Б) ні.

5. Термін «етикет» позначає:

А) вміння правильно поводитись у відповідній ситуації;

Б) основи трудової етики;

В) правила ввічливої поведінки;

Г) поведінку джентльмена.

6. Безвольність людини може стати підставою виявлення морального зла:

А) так;

Б) ні.

7. Який з варіантів поведінки лікаря можна назвати професійно неетичним?

А) надзвичайно тривале обстеження хворого за відсутності черги на прийом;

Б) призначення хворому дорогих ліків замість аналогічних за лікувальною дією дешевих;

В) призначення надмірно емоційному хворому великої кількості лікувальних процедур;

Г) часта зміна ліків.

8. Моральна людина визнає можливість застосування насильства для примусового нав’язування своєї волі іншій людині:

А) так;

Б) ні.

9. На кого НЕ поширюється християнський принцип «не убий»?

А) на комарів;

Б) на всіх тварин;

В) на інопланетян;

Г) на ворогів Вітчизни;

Д) на особистих ворогів;

Е) на вбивць.

10. Чи етично сварити підлеглого за провину в присутності інших співробітників?

А) цілком етично;

Б) інколи етично, інколи – ні;

В) безумовно етично;

Г) неетично.

11. Етика партнерських взаємовідносин НЕ регулює:

А) ведення перемовин;

Б) неписані правила конкурентної боротьби;

В) обсяги надходжень товарів;

Г) діловий етикет.

12. В етиці підприємництва вважається, що виконувати договірні зобов’язання перед партнером:

А) необхідно;

Б) необов’язково;

В) можна не виконувати, якщо партнер ненадійний;

Г) можна виконувати в неповному обсязі.

13. Правила поведінки та спілкування, що є зовнішнім проявом внутрішньої моральної культури людини, є предметом:

А) ситуативної етики;

Б) громадянської етики;

В) етикета;

Г) історії етики.

14. До принципів професійної етики НЕ відноситься:

А) особливе розуміння обов’язку та честі;

Б) професійна солідарність;

В) професійна компетентність;

Г) корпоративність;

Д) особлива форма відповідальності, обумовлена родом діяльності.

15. З точки зору західного водія етичним є:

А) повідомити поліцію про іншого водія, який їде з перевищенням швидкості, як про порушника правил дорожнього руху;

Б) повідомити зустрічного водія фарами про те, що його чекає попереду дорожня поліція;

В) зробити вигляд, що не помітив сміття, яке викинув у вікно автомобіля інший водій;

Г) не звернути уваги на надмірно чорний колір вихлопних газів автомобіля, що їде попереду.

16. Виділіть моральні якості професіонала:

А) патріотизм;

Б) активність;

В) самодисципліна;

Г) любов до ближнього;

Д) зацікавленість;

Е) героїзм.

17. Які завдання є важливими для етики бізнесу?

А) слідування християнським заповідям;

Б) приборкання негуманних пристрастей у підприємців;

В) соціальна відповідальність;

Г) досягнення поставленої мети будь-якою ціною.

18. Виділіть структурні компоненти етикету:

А) манери;

Б) доброчинність;

В) субординація;

Г) ввічливість;

Д) подолання бажань.

19. Сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні вияви людських взаємин (форми вітання, манери, стиль одягу тощо) – це:

А) мораль;

Б) етика;

В) культура спілкування;

Г) професійна етика;

Д) етикет.

20. Доповніть основні різновиди етикету:

А) родинний етикет

Б) _______________