Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 13

22. Сукупність творів мистецтва, що об’єднуються за низкою суттєвих ідейно-естетичних ознак – це:

А) художня епоха;

Б) художній стиль;

В) художній напрямок;

Г) художня манера.

23. Доповніть реалістичні художні методи:

А) класицизм;

Б) __________

В) __________

Г) __________

24. Образ належної та бажаної естетичної цінності – це:

А) естетична свідомість;

Б) естетична діяльність;

В) естетичний смак;

Г) естетичний ідеал.

25. Визначте ознаки спеціалізованого рівня естетичної свідомості:

А) базується на повсякденному досвіді;

Б) притаманний митцям та спеціалістам у мистецтвознавстві й естетиці;

В) притаманний більшості людей;

Г) потребує мистецької інтуїції та спеціального  знання.

26. Назвіть рівні естетичної свідомості:

А) буденний та спеціалізований;

Б) мистецький та науковий;

В) буденний та науковий;

Г) буденний та мистецький.

27. Мистецтво як інстинкт гендерного прикрашання розглядав:

А) Л. С. Виготський;

Б) І. Кант;

В) Аристотель;

Г) Ч. Дарвін.

28. Коли пересічна людина обирає собі одяг за власним естетичним смаком, вона реалізує такий рівень естетичної свідомості;

А) спеціалізований;

Б) буденний;

В) мистецький;

Г) науковий.

29. Вид мистецтва, метою якого є створення споруд та будівель для життя та діяльності людини – це:

А) архітектура;

Б) графіка;

В) живопис;

Г) скульптура;

Д) кіно;

Є) театральне мистецтво;

Ж) музика.

30. До якого мистецького напрямку можна віднести характеристику іспанської дослідниці Кармен Відаль “... зміст був утрачений, і ми грали з означаючими. Об’єкти, включаючи людину, існували як знаки. Прагнення до нескінченності. Безглузда воля. Естетика зникнення…”:

А) критичний реалізм;

Б) классицизм;

В) постмодернізм;

Г) модернізм.

31. Витоки естетичної діяльності починаються із доби:

А) Середньовіччя;

Б) первісного суспільства;

В) Античності;

Г) Відродження.

32. Категорія, що визначається, як відображення дійсності та її оцінка з позицій естетичного ідеалу – це:

А) естетична діяльність;

Б) естетична свідомість;

В) художня епоха;

Г) художній смак.

33. Доповніть сфери реальності, в яких може бути реалізована повсякденна естетична діяльність людини:

А) нежива природа;

Б) ____________

В) ____________

Г) ____________

34. Естетичний зміст дизайну полягає у:

А) гармонії між природою і людиною;

Б) проектуванні технічно досконалих виробів;

В) поєднанні у речах економічності, технологічної доцільності та краси.

35. Естетика “серця” знайшла практичне відображення у творах представників:

А) реалізму;

Б) соціалістичного реалізму;

В) романтизму;

Г) классицизму;

Д) абстракціонізму.

36. Визначте ознаки спеціалізованого рівня естетичної свідомості:

А) базується на повсякденному досвіді;

Б) притаманний митцям та спеціалістам у мистецтвознавстві й естетиці;

В) притаманний більшості людей;

Г) потребує мистецької інтуїції та спеціального навчання.

Д) спеціальних знань не потребує.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ 8: ХУДОЖНЯ РЕАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КАДРІВ

1. Для мистецтва архаїчної епохи на території України були властиві такі риси:

А) мистецтво носило синкретичний характер;

Б) мистецтво розвивалось у рамках загальноєвропейських напрямків;

В) мистецтво базувалось на поєднанні християнства з язичництвом;

Г) мистецтво базувалось на міфологічних віруваннях.

2. Мистецтво Київської Русі поєднувало в собі дві  художні традиції:

А) Візантійську;

Б) грецьку;

В) італійську;

Г) східнослов’янську;

Д) норманську.

3. Доповніть імена відомих українських письменників та поетів XX ст.:

А) Максим Рильський;

Б) ______________

В) ______________

Г) ______________

4. Художній напрямок, до якого належать твори Т. Н. Яблонської, називається:

А) романтизм;

Б) реалізм;

В) соцреалізм;

Г) абстракціонізм.

5. Який художній метод був найбільш характерним для українських живописців XX ст.?

А) романтизм;

Б) реалізм;

В) соцреалізм;

Г) абстракціонізм;

Д) кубізм.

6. Для періоду XVIII ст. в Україні був характерним художній напрямок:

А) готика;

Б) бароко;

В) рококо;

Г) класицизм;

Д) соцреалізм.

7. До архаїчної художньої епохи на території України належить мистецтво:

А) вікінгів;

Б) трипільців;

Г) гуннів;