Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 6

Б) аморальності;

В) ксенофобії;

Г) антисемітизму.

7. Насильство над особистістю отримує негативну моральну оцінку:

А) завжди;

Б) тільки у випадку фізичного знущання;

В) тільки у випадку психологічного знущання.

8. Моральна людина визнає можливість застосування насильства для примусового нав’язування своєї волі іншій людині:

А) так;

Б) ні.

9. У моральному плані самогубство є результатом:

А) психічних аномалій індивіда;

Б) відчуження індивіда у суспільстві;

В) бажання проявити свою “оригінальність”;

Г) розробки сучасних засобів евтаназії.

10. Що є більшим моральним злом з позицій гуманістичної цивільної моралі:

А) створення генно-модифікованих сільськогосподарських продуктів;

Б) голод населення найбідніших країн унаслідок нестачі продовольства;

В) глобальна економічна криза;

Г) розповсюдження СНІДу.

11. Етична причина проблеми розлучень полягає у:

А) поширенні індивідуалізації та пов‘язаного з нею егоїзму;

Б) емансипації жінки;

В) надмірній зайнятості  членів сім‘ї на виробництві;

Г) розповсюдженні масового споживання;

Д) розповсюдженні контрацептивів.

12. Створення генно-модифікованих продуктів сільського господарства з точки зору сучасної цивільної моралі – це:

А) моральне зло;

Б) моральне добро;

В) нейтральна відносно моралі практика.

13. В якому з нижченаведених визначень добра відображено принципи екоетики?

А) «Добром ми називаємо те, що здатне викликати чи збільшити наше задоволення» (Д. Локк);

Б) «Добро – це ніби довершений ступінь користі, це ніби дуже корисна користь» (М. Чернишевський);

В) «Добро – це зберігати життя, сприяти життю» (А. Швейцер).

14. Чи може військовий не виконувати злочинний наказ?

А) ні, військовий мусить виконувати будь-який наказ, а вже потім може оскаржити його;

Б) так, якщо наказ злочинний, військовий не повинен його виконувати навіть під загрозою суворої відповідальності;

В) ні, військовий мусить виконувати будь-які накази, бо відповідальність несуть командири.

15. Професійна діяльність банківського службовця потребує етичного обгрунтування:

А) так;

Б) ні;

В) лише в деяких випадках.

16. З точки зору християнської моралі евтаназія має право на існування:

А) так;

Б) ні.

17. Концепція сучасної гуманістичної етики найвищою цінністю проголошує:

А) дотримання універсальних моральних норм;

Б) збереження життя в усіх його формах;

В) захист природи від негативного впливу людської діяльності;

Г) боротьбу з голодом та хворобами.

18. Клонування  свійських тварин з точки зору релігійної моралі – це:

А) моральне зло;

Б) моральне добро;

В) нейтральна відносно моралі практика.

19. Чому аборти вважаються моральним злом у сучасній  релігійній етиці?

А) тому що вони сприяють емансипації жінки;

Б) тому що це заборонено в Біблії;

В) тому що релігійна етика вважає це вбивством;

Г) тому що аборти сприяють розпаду інституту сім’ї.

20. Війни XXст. вплинули на моральну оцінку вирішення конфліктів збройним шляхом наступним чином:

А) повністю  дискредитували себе як засоби вирішення суперечностей;

Б) довели корисність вирішення суперечностей збройним шляхом;

В) довели корисність вирішення суперечностей збройним шляхом лише по відношенню до терористів та країн – агресорів;

Г) ніяк не вплинули на їх моральну оцінку.

21. Ксенофобія з моральної точки зору – це явище:

А) позитивне;

Б) негативне;

В) нейтральне.

22. Прагнення вчиняти «як всі» (конформізм) притаманне:

А) сучасній цивілізованій людині з економічно розвинутої країни;

Б) давньому греку;

В) всім людям;

Г) пенсіонерам.

23. Виділіть сучасні загальнолюдські етичні принципи, на яких базується, в тому числі, діяльність Ради Безпеки ООН:

А) підтримання миру;

Б) перетворення природи;

В) слідування християнським заповідям;

Г) обстоювання прав людини;

Д) збереження життя на планеті;

Е) боротьба з тероризмом.

24. Ознакою культурного плюралізму є:

А) визнання рівноцінності всіх народів та етносів;

Б) боротьба за права маргінальних меншин;

В) розповсюдження християнських етичних цінностей;

Г) заборона фашистських організацій.

25. Виділіть глобальні проблеми, які загрожують існуванню людства як такого:

А) демографічний вибух в азіатсько-африканських країнах;