Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 5

Г) здоров’я та багатство.

16. Людина має розвинуте почуття власної гідності, якщо вона може:

А) доставляти радість іншим людям;

Б) обходитися без сторонньої допомоги;

В) бути ввічливим;

Г) бути вірним своєму слову.

17. Моральна значущість людини оцінюється парними категоріями етики:

А) честь та гідність;

Б) чесність та вірність;

В) порядність та доброзичливість;

Г) покірність та не конфліктність.

18. Святенництво (рос.: ханжество), як показна моральність поведінки, співвідноситься з:

А) обманом;

Б) хитрістю;

В) наклепом;

Г) лицемірством.

19. Почуття несправедливості пов’язано з емоцією:

А) образи;

Б) співчуття;

В) гніву;

Г) страху.

20. Якщо людина в своїй поведінці керується прагненням слави, що бере початок із заздрощів, то таку людину називають:

А)пихатою (рос.: тщеславный);

Б) честолюбною;

В) зарозумілою (рос.: высокомерный);

Г) гордою.

21. Визнання власної провини та засудження своїх минулих проступків називається:

А) розкаяння;

Б) співчуття;

В) сором;

Г) приниження.

22. Суспільна думка про людину та її власна самооцінка можуть не співпадати. Якщо самооцінка завищена, це призводить до:

А) зарозумілості (рос.: высокомерие);

Б) гордості;

В) пихатості (рос.: тщеславие);

Г) честолюбства.

23. Виділіть поняття, що НЕ відносяться до категорій етики:

А) добро;

Б) абстракція;

В) справедливість;

Г) честь;

Д) пізнання.

24. Моральний обов’язок включає в себе:

А) необхідність щоденно ходити на роботу;

Б) приготування їжі для членів родини;

В) повідомлення правоохоронних органів про злочин;

Г) необхідність виконувати обіцянки та зобов’язання.

25. Справедливість – це:

А) адекватне ставлення влади до своїх громадян;

Б) результат боротьби добра та зла;

В) визнання рівних можливостей самореалізації для всіх людей.

26. Вкажіть вірні варіанти співвідношення елементів системи моральної регуляції:

А) етичні цінності є наслідком норм моралі;

Б) етичні цінності є основою норм моралі;

В) норми моралі реалізують етичні цінності в поведінці людей;

Г) норми моралі слугують обґрунтуванням етичних цінностей.

27. Вкажіть риси, НЕ властиві нормам моралі:

А) вони докладно та однозначно фіксуються в спеціальних документах;

Б)  вони мають підтримку з боку суспільної думки та особистих переконань індивіда;

В) санкціями за їх порушення є осуд з боку інших людей;

Г) їх виконання забезпечується засобами примусу з боку держави.

28. Поняття моральної свободи означає:

А) свавілля, можливість реалізувати будь-які свої бажання;

Б) добровільний вибір та виконання морального обов’язку;

В) підкорення принципу «бути як всі»;

Г) свідоме обмеження, регулювання своїх бажань.

29. Етична категорія «совість» означає:

А) сукупність загальнолюдських принципів;

Б) індивідуальні цінності та ідеали;

В) усвідомлення особистістю своїх прав та свобод;

Г) здатність орієнтуватися в моральних принципах та слідувати їм.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ 3: МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

1. Моральний аспект поняття «Батьківщина» передбачає:

А) визнання змістовної сутності та об’єднуючої сили державних символів;

Б) щиру повагу до політичного керівництва країни;

В) коло безпосередніх контактів та духовної єдності з співвітчизниками;

Г) милування та шанобливе ставлення до об’єктів екосистеми країни.

2. Протиставлення добра та зла в повсякденному житті є:

А) умовним;

Б) абсолютним;

В) залежить від світогляду людини.

3. Розповсюдження на тварин гуманістичних принципів є з точки зору сучасної етики:

А) цілком прийнятним;

Б) зовсім не прийнятним;

В) прийнятним лише по відношенню до свійських тварин;

Г) прийнятним лише по відношенню до диких тварин.

4. Самогубство це проблема:

А) естетична;

Б) етична;

В) правова;

Г) філософська.

5. З точки зору релігійної моралі основою людських чеснот є:

А) побоювання кари Божої за аморальні вчинки;

Б) визнання абсолюту моральної поведінки та ототожнення його з беззаперечним проявом волі  надприродної сили;

В) постійне читання Біблії.

6. Виправдання вседозволеності, по відношенню до представників інших соціальних груп, класів, ідеологій, національностей призводить до появи:

А) морального плюралізму;