Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 10

Г) поєднання зовнішньої та внутрішньої досконалості.

5. Естетична думка Середньовіччя базувалася на засадах:

А) релігійного світогляду;

Б) наукового світогляду;

В) міфологічного світогляду;

Г) релігійно-міфологічного світогляду.

6. Естетика Середньовіччя розвивалась у наступних хронологічних рамках:

А) III -  XIV ст. н.е.;

Б) II пол. XIX –XXI ст. н.е.;

В) XV – XVII ст. н.е.;

Г) VII ст. до н.е. - II ст. н.е.;

Д) XVII -  I пол. XIX ст. н.е.

7. Антична естетика розвивалась у наступних хронологічних рамках:

А) III -  XIV ст. н.е.;

Б) II пол. XIX –XXI ст. н.е.;

В) XV – XVII ст. н.е.;

Г) VII ст. до н.е. - II ст. н.е.;

Д) XVII -  I пол. XIX ст. н.е.

8. Естетика Відродження розвивалась в наступних хронологічних рамках:

А) III -  XIV ст. н.е.;

Б) II пол. XIX –XXI ст. н.е.;

В) XV – XVII ст. н.е.;

Г) VII ст. до н.е. - II ст. н.е.;

Д) XVII -  I пол. XIX ст. н.е.

9. Хронологічні рамки II пол. XIX –XXI ст. н.е. охоплюють розвиток:

А) Античної естетики;

Б) естетики Середньовіччя;

В) естетики Відродження;

Г) класичної європейської естетики;

Д) посткласичної європейської естетики.

10. Класична європейська естетика розвивалась у наступних хронологічних рамках:

А) III -  XIV ст. н.е.;

Б) II пол. XIX –XXI ст. н.е.;

В) XV – XVII ст. н.е.;

Г) VII ст. до н.е. - II ст. н.е.;

Д) XVII -  I пол. XIX ст. н.е.

11. За Аристотелем, художня правда у творах мистецтва – це наслідок здатності людини до:

А) метемпсихозу;

Б) катарсису;

В) мімесісу;

Г) калокагатії.

12. Хронологічні рамки XVII -  I пол. XIX ст. н.е. охоплюють розвиток:

А) Античної естетики;

Б) естетики Середньовіччя;

В) естетики Відродження;

Г) класичної європейської естетики;

Д) посткласичної європейської естетики.

13. Життєві емоції людини позначаються в давньоіндійських естетичних вченнях терміном:

А) раса;

Б) дхвана;

В) лі;

Г) жень;

Д) бхава.

14. Посткласична європейська естетика розвивалась в наступних хронологічних рамках:

А) III -  XIV ст. н.е.;

Б) II пол. XIX –XXI ст. н.е.;

В) XV – XVII ст. н.е.;

Г) VII ст. до н.е. - II ст. н.е.;

Д) XVII -  I пол. XIX ст. н.е.

15. За Арістотелем відчуття катарсису виникає у процесі:

А) чуттєвої насолоди від творів мистецтва;

Б) очищення душі та залучення до високих етико-естетичних принципів;

В) пізнання божественної істини;

Г) естетичної діяльності.

16. Естетичні концепції давньогрецьких філософів об’єднує те, що:

А) всі вони розглядали естетичні проблеми з ідеалістичних позицій;

Б) всі вони шукали шлях до гармонії як втілення естетичного;

В) всі вони шукали джерело людської здатності до естетичного сприйняття;

Г) всі їхні концепції ґрунтувались на міфологічному світогляді.

17. Відмова від універсальності розуму та його законів у процесі естетичного сприйняття  на користь інтуїції, підсвідомого, гри, структури,   - характерна особливість естетики періоду:

А) XX ст.;

Б) XIX ст.;

В) XVIII ст.;

Г) VIII ст.

18. Для естетичних концепцій Середньовіччя характерним було тлумачення поняття прекрасного на засадах:

А) матеріалізму;

Б) дуалізму;

В) ідеалізму;

Г) позитивізму.

19. Хронологічні рамки VII ст. до н.е. - II ст. н.е. охоплюють розвиток:

А) Античної естетики;

Б) естетики Середньовіччя;

В) естетики Відродження;

Г) класичної європейської естетики;

Д) посткласичної європейської естетики.

20. Давньокитайський філософ Конфуцій вищим проявом духовно-естетичного вважав:

А) музику;

Б) поезію;

В) живопис;

Г) хореографію;

Д) ритуал.

21. Хронологічні рамки III -  XIV ст. н.е. охоплюють розвиток:

А) Античної естетики;

Б) естетики Середньовіччя;

В) естетики Відродження;

Г) класичної європейської естетики;

Д) посткласичної європейської естетики.

22. Головне значення давньогрецьких естетичних вчень для розвитку культури полягає в тому, що:

А) в них уперше було в теоретичній формі узагальнено мистецький досвід людства;

Б) вони стали основою розвитку західноєвропейської естетики;

В) вони розкрили перспективи удосконалення людини;

Г) в них було вперше обґрунтовано універсальність естетичних категорій.

23. Доповніть прізвища представників естетичної думки Нового часу:

А) О.Г. Баумгартен;

Б) ______________

В) ______________

Г) ______________