Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 14

Таблиця 5.7 – Складання емалі

Стадії процесу та компоненти

Загрузка, кг

Втрати, кг

Вихід, кг

1.

Загрузка сировини та напівфабрикатів

Смола К-411-02 (с.з. 50%)

3253

9.7

3243.3

«Концентрована паста»

458

1.4

456.6

Ксилол

709

2.1

706.9

Разом

4420

13.2

4406.8

2.

Змішування та постановка на «тип»

4406.8

4.4

4402.4

3.

Фільтрація

4402.4

24

4378.3

4.

Фасовка та злив у тару

4378.3

11.2

4367.2

Разом

4406.8

39.6

4367.2

Усього

4420

52.8

4367.2

5.1.3.5 Розрахунок втрат сировини

Розраховуємо втрати сировини за компонентами у розрахунку на одну загрузку у змішувач постанови на «тип», для цього знаходимо втрати смол, «концентрованої пасти» на стадіях постанови на «тип», фільтрації та фасовки.

Втрати смоли К-411-02:        

4406.8→456.6

39.6→Х,       Х=4.1кг

Втрати «концентрованої пасти»: 

4406.8→3243.3

39.6→Х,      Х=29.1кг,        Втрати ксилолу:  

4406.8→706.9

39.6→Х,       Х=6.4 кг Разом:         39.6кг

Сумуємо  отримані  втрати  з  втратами  при  загрузці  сировини  та напівфабрикатів у змішувач та знаходимо загальні втрати:

Смола К-411-02:                     4.1+1.4=5.5кг

«Концентрована паста»:        29.1+9.7=38.8кг

Ксилол:                                    2.1+6.4=8.5кг

Разом:                                            52.8кг

Знаходимо  загрузку  компонентів у  змішувач  постанови  на  «тип» у перерахунку на вихідну сировину, втрати та вихід. Загрузка смол буде складатися з суми смоли у змішувачі та смоли у «концентрованій пасті»: 1000→538.4

3253→Х,    Х=1751.4кг-смоли ФК-42

Тоді загрузка смол складає: 458кг-смоли К-411-02

1751.4кг-смоли ФК-42

Загрузка диоксиду титану:

1000→220.7

3253→Х,    Х=717.94кг

Загрузка сажи газованої:

1000→15.8

3253→Х,    Х=51.4кг

Загрузка ксилолу складається з суми ксилолу у змішувачі та ксилолу у складі «концентрованої пасти» :

1000→234

3253→Х,    Х=761.2кг

Тоді загрузка ксилолу складає:

761.2+709=1470.2кг

На основі вище приведених розрахунків складемо таблицю.

Таблиця 5.8 - Зведена таблиця матеріального балансу виробництва емалі в перерахуванні на вихідну сировину (на завантаження змішувача й на 1 тонну емалі).

Компоненти

На завантаження змішувача, кг

На одну тонну емалі кг

Загрузка

Втрати

Вихід

Загрузка

Втрати

Вихід

1.

Смола ФК-42 (с.з.50%)

1751.4

32.2

1719.2

400.9

7.6

393.3

2.

Диоксид титану

717.94

13.2

704.74

164.4

3.07

161.33

3.

Смола К-411-02 (с.з.50%)

458

8.4

449.6

104.9

1.99

103

4.

Сажа газована

51.4

0.9

50.5

11.8

0.22

11.58

5.

Ксилол

1470.2

27

1443.2

336.6

6.3

330.3

Разом

4448.94

81.74

4367.2

1019

19

1000

5.1.5 Розрахунок потреби сировини на добу, місяць та рік.

Виходячи із заданої продуктивності в рік 1000 т розраховуємо необхідну кількість сировини для забезпечення цієї продуктивністі.


Таблиця 5.9 – Потреби  сировини