Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 24

8.3.5 Шум

Наявні джерела шуму: шум від роботи електроприводів мішалок реакторів та змішувачів, шум від фільтрувального обладнання, а також від вентиляції. За видом трудової діяльності робочі місця відносяться до третьої категорії, тобто робота яка потребує постійного слухового контролю. Допустимі рівні шуму для робочих місць [36]:

Таблиця 8.5. Допустимі рівні шуму для робочих місць                                    

Види трудової діяльності, приміщення, робочі місця

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах зі середньогеометричними частотами, Гц

Рівні звуку та еквівалентні рівні звуку

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Крайні частоти в октавних смугах, Гц

22

45

45

90

90

180

180

360

360

720

720

1440

1440

2880

2880

5760

5760

11520

22

11520

Виконання всіх видів робіт в виробничих приміщеннях і на території підприємства

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

8. 4. Електробезпека

Параметри електричної мережі [37], а саме:

- роду струму — змінний;

- напруга в мережі — 380 В;

-  частота — промислова – 50 Гц;

8.5. Пожежна безпека

Із можливих елементів системи пожежного захисту обов’язковими є первинні засоби пожежегасіння [38,39]. Перелік обов'язкових засобів пожежегасіння подано в таблиці 8.6.

Таблиця 8.6.Перелік обов'язкових засобів пожежегасіння.

Приміщення

Площа, м2

Первинні засоби пожежегасіння (тип)

Кількість, шт.

1

2

3

4

Цех виробництва емалі

144

1.Вогнегасники

Вуглекислотні:ВВК-2, ВВК-5, ВВК-8

Для гасіння загорянь в приміщеннях з електрообладнанням, а також там, де вода може викликати псування майна.

Аерозольні:ВА-1, ВА-3

Вуглекислотно-брометілові:ВВБ-3, ВВБ-7

Для гасіння загорянь легкозаймистих рідин, твердих речовин, електроустановок, що знаходяться під напругою і інших матеріалів ( крім лужних металів і кисеньємних речовин).

1

2

Пожежні щити

1

Ящик з піском, місткістю 0,5 м3

1

Лопати

1

Гаки

1

Ломи

1

Сокири

1

8.6 Охорона навколишнього середовища.

При виробництві емалі МЧ-123 відбувається сильне пилення пігментів у місцях завантаження й розважування. У цих місцях передбачене потужне витяжне устаткування, яке вловлює пил і подає на аероциклони. Додатково використовують мокрий скрубер. Уловлені пігменти повертаються назад у цикл виробництва. Також при виході з бісерного млина утворюються пари розчинників, які також уловлюються витяжними пристроями [40].


ЗАКЛЮЧЕННЯ

У даній дипломній роботі було розглянуто питання щодо виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору. Були проведені технологічні та механічні розрахунки. Передбачені заходи щодо охорони праці та навколишнього середовища. Економічні розрахунки вказують на ефективність запропонованих рішень.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1.   Лившиц М.Л., Пшиялковский Б.И. Лакокрасочные материалы: Справочное пособие. – М.:Химия, 1982. – 360 с.

2.  Мотовилин Г.В. и др. Автомобильные материалы: Справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г.В.Мотовилин, М.А.Масино, О.М.Суворов, - М.:Транспорт, 1989. – 464 с.

3.  Кац А.М. Окраска автомобилей на автотранспортных и авторемонтних предприятиях. М.: Транспорт, 1986. – 112 с.

4.  Денкер И.И., Вольберг В.В. Технология окраски изделий в машиностроении: Учебник для ПТУ. – 3-е изд., перераб. и  доп. – М.: Высш. Шк., 1990. – 330 с.

5.   Сорокин М.Ф. и др. Химия и технология плёнкообразующих веществ: Учебник для вузов. – 2-е изд., переработанное и доп. М.Ф.Сорокин, З.А.Кочнова, Л.Г.Шодэ. – М.: Химия. 1989. - 480с.