Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору

Страницы работы

Содержание работы

РЕФЕРАТ

Звіт про ДР: 79 с., 26 табл.,  40 джерел інформації, 2 додатки.

Ключові слова: АЛКІДНО-КАРБАМІДНА ЕМАЛЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ  ЕМАЛЕЙ, ДИСПЕРГУВАННЯ, БІСЕРНИЙ МЛИН

У дипломному проекті розроблено технологію виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору. Відповідно прийнятим рішенням зроблено необхідні матеріальні, технологічні, інженерні розрахунки. Передбачені заходи щодо охорони праці та навколишнього середовища. Економічні розрахунки вказують на доцільність запропонованих заходів.

РЕФЕРАТ

Ключевые слова: АЛКИДНО-КАРБАМИДНАЯ ЭМАЛЬ, ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМАЛЕЙ, ДИСПЕРГИРОВАНИЕ, БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА

В дипломном проекте разработана технология производства алкидно-карбамидной эмали МЧ-123 серого цвета. В соответствие с принятыми технологическими решениями выполнены необходимые материальные, технологические, инженерные расчеты. Предусмотрены мероприятия по охране труда и окружающей среды. Экономические расчеты показывают целесообразность предложенных мероприятий.


ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………

5

ВСТУП…………………………………………………………………….

6

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД……………………………………………...

7

1.1 Атмосферостійкі покриття……………..……………………….

7

1.2 ЛФМ на основі карбамідоформальдегідних олігомерів ..…….

10

1.2.1 Синтез  карбамідоформальдегідних олігомерів …………

13

1.2.2 Властивості та галузі використання ……………………..

13

1.3Промислові лакофарбові матеріли на основі      карбамідоформальдегідних      олігомерів……………………………...

16

1.4Матеріали для фарбування автомобілів ......................................

16

2. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ…….

18

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ……………………………………………………………..

20

4. ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ …………………..

27

4.1 Прийом і дозування сировини ………………………………….

27

4.2 Готування пігментної суспензії…………………………………..

28

4.2.1 Диспергування пігментної суспензії ……………………..

29

4.2.2 Постановка емалі «на тип»,фільтрация і розфасування…

30

5. МАТЕРІАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ УСТАТКУВАННЯ ……………………………………………………….

31

5.1 Розрахунок матеріального балансу …………………………….

31

5.1.2 Розрахунок рецептури "концентрованої пігментної пасти" і рецептури складання емалі ……………………………………………...

32

5.1.3 Складання матеріального балансу на стадіях готування "концентрованої пігментної пасти" й її диспергування в кульовому млині……………………………………………………………………….

34

5.1.5 Розрахунок потреби сировини на добу, місяць та рік……

40

5.2 Розрахунок необхідної кількості основного та допоміжного устаткування……………………………………………………………..

40

5.2.1 Розрахунок кількості дисольверів………………………..

40

5.2.2 Розрахунок змішувачів постановки на "тип"……………...

42

5.2.3 Розрахунок кількості бісерних млинів……………………

43

5.3 Норми технологічного режиму………………………………...

43

6. ЕНЕРГЕТИЧНІ І МЕХАНІЧНІ РОЗРАХУНКИ…………………….

45

6.1 Механічний розрахунок змішувача постановки «на тип»……

45

6.2 Інженерний розрахунок бісерного млина..........................……

48

7. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛІ

МЧ-123……………………………………………………………………

59

8. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА………

63

8. 1 Основні питання охорони праці………………………………

63

8. 2  Управління охороною праці на підприємстві……………….

64

8. 3Промислова санітарія………………………………………….

67

8.3.1 Шкідливі речовини, які зустрічаються на виробництві та їх характеристики (токсичність, ГДК, клас небезпеки)……………….

67

8.3.2 Метеорологічні умови…………………………………….

68

8.3.3 Вентиляція…………………………………………………

69

8.3.4 Освітлення…………………………………………………

69

8.3.5 Шум………………………………………………………..

70

8. 4 Електробезпека………………………………………………...

71

8.5 Пожежна безпека………………………………………………

71

8.6 Охорона навколишнього середовища…………………………

72

ВИСНОВОК……………………………………………………………...

73

СПИСОК ДЖЕРЕЛ  ІНФОРМАЦІЇ…………………………………….

74

ДОДАТОК А……………………………………………………………..

77

ДОДАТОК Б………………………………………………………………         78


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ГДК – гранично-допустима концентрація;

МЧ – алкіднокарбамідна;

ЛФМ – лакофарбні матеріали;

НТД – нормативно- технологічний документ;


ВСТУП

Похожие материалы

Информация о работе