Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 12

Найменування компонентів

Рецептура емалі,

 % (мас.)

Щільність компонентів, кг/м3

Теплоємність компонентів, кДж/кг·К

Маслоємність пігментів, г/100г

1

2

3

4

5

6

1.

Смола ФК-42 (с.з.50%)

30.94

1000

2.3

Продовження таблиці  5.1

1

2

3

4

5

6

2.

Смола К-411-02(с.з50%

14.06

1100

2.3

3.

Диоксид титану

9.36

4100

0.706

16

4.

Сажа газова

0.66

1750

0.711

92.5

5.

Ксилол

45.00

868.47

1.66-1.781

Разом

100.0

87.46

5.1.2 Розрахунок рецептури "концентрованої пігментної пасти" і рецептури складання емалі

Для виготовлення емалі методом "концентрованих пігментних паст" розраховуємо рецептуру "концентрованої пігментної пасти" по маслоемності   I-го роду пігменту і по його критичній об’ємній концентрації (КОКП), зменшеної на 15%.

Визначаємо КОКП  пігменту:

КОКП = , де  mп – маса пігменту, г;

ρп – щільність суміші пігментів, г/см3;

ρо – щільність льняного масла, г/см3;

Визначаємо ОКП "концентрованої пасти":

ОКП = КОКП · 0,85 = 22· 0,85 = 18.7%

Таблиця 5.2 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти"

Найменування компонентів

Кількість,

 % (об'ємн.)

Кількість,

% ( мас.)

1.

Суміш пігментів

18.7

30.4

2.

Смола ФК-42 (с.з.50%)

81.3

69.6

РАЗОМ

100.00

100.00

Але для диспергування методом "концентрованих пігментних паст" звичайно використовують 35%вий розчин алкідного лаку. Знаходимо кількість розчинника, який необхідно додати в алкід для доведення його до потрібної концентрації (ведемо розрахунок на 100 г алкіду):

(кількість основи у пасті)

1)   = 64.6г (кількість розчиннику)

2)  69.6-34.8=34.4г (розчинник, котрий вже є у пасті)

3)  64.4-34.4=30.23г (розчинник, котрий треба додати, щоб отримати 35%вий розчин )

Таблиця 5.3 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти" №1

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Сажа

2.0

2.

Диоксид титану

28.4

3.

Смола ФК-42 (с.з.50%)

69.6

4.

Ксилол

30.23

Разом

130.23

Після перерахування на 100% одержуємо: 

Таблиця 5.4 – Рецептура "концентрованої пігментної пасти" №2

Найменування компонентів

Кількість, % (мас.)

1.

Сажа

1.54

2.

Диоксид титану

21.9

3.

Смола ФК-42 (с.з.50%)

53.4

4.

Ксилол

23.2

Разом

100.00

5.1.3 Складання матеріального балансу на стадіях готування "концентрованої пігментної пасти" й її диспергування в кульовому млині

Обсяг дисольверу: Vд=3.2м3.

Коефіцієнт заповненнядисольверу: =0.55.

Робочий обсяг дисольверу: Vр= Vд ∙j

Vр=3.2·0.55=1.76.

Розраховуємо обсяг займаний 1т пігментної суспензії:

V =  м3

Тоді щільність суспензії становить:

ρсусп = 1000/0.86= 1163 кг/м3

Розраховуємо завантаження в дисольвер по компонентах і становимо таблицю матеріального балансу. Загальне завантаження в дисольвер складе:

1000 → 0.86

Х → 1,76     , Х = 2047 кг

Перерахувавши завантаження по компонентах, одержуємо матеріальний баланс виробництва "концентрованої пігментної пасти" у дисольвері.

Таблиця 5.5 – Матеріальний баланс виробництва "концентрованої пасти"