Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 18

Np = 50·0.234·1159.13041/2·122.5·0.31/2·8/(2.32·103)= 4.8913кВт

Значення потужності, що рекомендує, обираного електродвигуна може бути визначене по формулі:

Ne = Np ·1.2 / 0.6,

(6.18)

де 1.2 – коефіцієнт, що враховує запас потужності на подолання тертя в ущільненнях; 0.6 – коефіцієнт запасу, що враховує втрати потужності внаслідок індуктивної роботи двигуна (cosj двигуна й електричної мережі).

Ne = 4.8913·1.2 / 0.6=7.6863кВт

Очевидно, що певні значення можуть бути використані для виготовлення креслень елементів млина тільки після деяких округлень, і це може привести до зміни значень більшості параметрів. Беручи до уваги ця обставина, а також, з огляду на, що на практиці вже використається ряд млинів з фіксованими геометричними й експлуатаційними характеристиками, можливе здійснення додаткового розрахунку шляхом підстановки реальних значень. При цьому визначаються наступні параметри.

Реальне значення об'єму склянки млина:

Vreal = pD2H  / 4,

(6.19)

Vreal = 3.14·2.52·1.0  / 4=49 л

Довжина зануреної частини вала й займаний об'єм привода:

Lval = H-h1,

(6.2.20)

Vpr = p/4·[(dm2-dval2)·b·Zd + dm2·Lval],

(6.2.21)

Lval = 1000-160=840мм

Vpr = 3.14/4·[(0.232-0.12)·0.017·8 + 0.232·0. 840]= 9м3

Співвідношення доступного об'єму контейнеру до об'єму, займаному приводом:

x = Vpr / Vreal,

(6.22)

x = 49/ 9=0.1835

 

Тоді, об'єм, займаний бісером (Vb) і пастою (Vp), а також значення їхніх мас (mb, mp) складуть, відповідно:

Vb = (Vreal-Vpr) / (1+1/j),

(6.23)

mb = rb·Vb,

(6.24)

Vp = Vreal – Vpr – Vb,

(6.25)

mp = rп·Vp,

(6.26)

де (j - об'ємне співвідношення бісеру й пасти 1.0-1.5).

Vb = (49-9) / (1+1/1.5)= 20л

mb = 2.800·20=30кг     

Vp = 49-9-20=20л

mp = 1.159·20=23кг     

Уточнене значення умовної швидкості переміщення пасти, потужності, що витрачає приводом, потужності електродвигуна й критерію Рейнольдса, визначаються по рівняннях 5.4.15-5.4.18.

Орієнтовне значення константи диспергування (хв. -1) залежить від умовної швидкості переміщення пасти в контейнері й співвідношення діаметра й кроку між дисками:

КД = 0.2 [lnwk + 6.5 (0.8lnwk – 1)h/dm-1.2],

(6.27)

КД = 0.2 [ln3.8+ 6.5 (0.8ln3.8– 1)0.01/0.23-1.2]= 0.5687

Тоді значення продуктивності по об'єму й масі пасти може бути визначене як:

Gv = 47D2H(1-x)·KД / (1+j)·(lnr0-lnrk),

(6.28)

Gm = Gv / rп

(6.29)

Gv = 47(0.25)20.1(1-0.1835)· 0.5687/ (1+1.5)·(ln150-ln25)= 0.3363м3

Gm = 0.3363 / 1159=389.8кг/ч

Варто звернути увагу, що розрахована продуктивність може істотно відрізнятися від значення, обумовленого на практиці, оскільки, використовуване для оцінки константи диспергування рівняння 5.4.27 не враховує індивідуальних характеристик пасти (диспергованості пігментів, співвідношення пігмент / плівкотвірна речовина, наявність добавок, що підвищують інтенсивність диспергування й ін.). Тому, якщо  реальне значення продуктивності, відоме з досвіду практичної експлуатації даного млина істотно відрізняється від розрахованого, доцільно внести відкоректоване значення.

При диспергуванні відбувається значний розігрів пасти внаслідок диссіпації енергії приводу. Відомо, що в більшості випадків підвищення температури супроводжується інтенсифікацією диспергування за рахунок росту поверхневої активності молекул плівкотвірної речовини й зниження ефективної в'язкості системи. Однак цей процес вимагає регулювання, оскільки необхідно враховувати індивідуальні властивості плівкотвірної речовини й летючість застосовуваних розчинників. Для рішення цього завдання диспергатори оснащуються сорочкою охолодження. При цьому необхідно розраховувати кількість води, необхідної для підтримки необхідного значення температури пасти на виході.