Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 15

Компоненти

На одну тону емалі, кг

Витрати сировини, т

Загрузка

Втрати

Вихід

На добу

На місяць

На рік

1.

Смола ФК-42 (с.з.50%)

400.9

7.6

393.3

1.4855

35.6524

408.5171

2.

Диоксид титану

164.4

3.07

161.33

0.6092

14.6202

167.5236

3.

Смола К-411-02 (с.з.50%)

104.9

1.99

103

0.3887

9.3289

106.8931

5.

Ксилол

336.6

6.3

330.3

1.2473

29.9341

342.9954

Разом

1019

19

1000

3.7307

89.5356

1019.292

5.2 Розрахунок необхідної кількості основного та допоміжного устаткування

5.2.1. Розрахунок кількості дисольверів:

Робочий об'єм дисольверу:

Vр = Vп · φ, де Vп – об'єм дисольвера, м3;

φ - коефіцієнт заповнення.

Vр = 3.2 · 0,55 = 1,76 м3

Продуктивність емалі добова:

Пр = 1000/275 = 3,64 т/доб = 3640 кг/доб

Добовий об'єм пігментної суспензії, що переробляється:

, де  G - маса пігментної суспензії, кг;

r – щільність пігментної суспензії , кг/м3

G = 3640 · 0,736 = 2679 кг/доб

Vс = 2679/1163 =2.3 м3/доб

Кількість дисольверів:

 ,

Де VC – добовий об'єм продуктів, що переробляється, м3;

t - час проведення процесу, год;

Vp – робочий об'єм апарата, м3;

12 - тривалість робочої зміни, год.

 → апарат

5.2.2 Розрахунок змішувачів постановки на "тип"

Робочий об'єм змішувача:

Vр = Vп · φ, де  Vп – об'єм змішувача, м3;

j – коефіцієнт  заповнення.

Vр = 5·0,8 = 4 м3

 

Добовий об'єм  емалі, що переробляється:

, де Gc – добова маса емалі;

ρгр  – щільність емалі.

Щільність емалі розраховуємо по формулі:

 , де Gем – маса емалі;

Gп.с  – маса пігментної суспензії;

Gо  – маса основи лаку;

ρп. з – щільність пігментної суспензії;

ρо – щільність основи лаку.

Vc = 3640/ 595 = 6.1 м3

 

Кількість змішувачів постанови на "тип": 

→ 1 апарат

5.2.3 Розрахунок кількості бісерних млинів

Бісерний млин – це апарат безперервної дії . Тому продуктивність бісерного млина повинна дорівнювати продуктивності за пастою.

Тепер за цією продуктивністю вибираємо бісерний млин MS-50  фірми TEST.

5.3 Норми технологічного режиму

Таблиця 5.15 - Норми технологічного режиму

Найменування стадій і потоків реагентів

Найменування параметра й одиниці виміру

Тривалість, години.

Температура, 0С

Тиск, МПа

Кількість завантажених компонентів, кг

1

2

3

4

5

6

  I.  Готування "концентрованої пасти".

1.

Завантаження Смоли ФК-42 у дисольвер

0,2±0,1

15 – 25

атм.

1093

2.

Завантаження сажі у дисольвер

0,2±0,1

15 – 25

атм.

32

3.

Завантаження диоксиду титану у дисольвер

0,1±0,05

15 – 25

атм.

448

4.

Завантаження ксилолу у дисольвер

0,1±0,05

15 –25

атм.

474

Разом по дисольверу

0,6

15 – 25

атм.

2047

5.

Диспергування в бісерному млині

7

20 – 45

атм.

--

  II.  Складання емалі й постановка „на тип”

1.

Перекачування з бісерного млина в змішувач постановки „на тип”

Завантаження ксилолу

Завантаження смоли К-411-02

0,4±0,1

0,2±0,1

15 - 25

15 - 25

атм.

атм.

458

709

3253

Продовження табл.5.15