Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 7

Таким чином, лакофарбні матеріали на основі карбамідоалкідних смол мають спеціальні галузі застосування, хорошу базу сировини та традиції їх використання у якості плівкотвірних речовин. Даний дипломний проект присвячено розробці технології виробництва одного з таких матеріалів, а саме емалі МЧ-123 сірого кольору.

2 ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Вибір і обґрунтування стадій технологічного процесу виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору здійснювався на основі аналізу літературних даних і існуючих підходів, щодо виробництва наповнених ЛФМ.

Підхід до вибору технології виробництва зводився до наступного. Так  як диспергування пігментів у плівкотвірному на основі карбамідоформальдегідної смоли, є неефективним через недостатню адсорбційну взаємодію на межі розподілу фаз пігмент-смола, тому здійснюємо диспергування пігментів у розведеному розчині (35%) алкідної складової емалі. При цьому диспергування пропонуємо здійснювати методом «концентрованих паст», що має ряд переваг у порівнянні з методом «у повному об’ємі»: при методі «концентрованих паст» для змочування і диспергування використовують розведені слабоструктуровані низьков’язкі розчини олігомерів, що володіють ньютонівською течією і дією розклинення. Диспергування проводиться з використанням висококонцентрованих пігментних суспензій у розведених розчинах плівкотвірної речовини. Це передбачає високу рухливість макромолекул для забезпечення високої швидкості адсорбції, що у свою чергу, запобігає явищу повторної агрегації пігментних часток. На відміну від диспергування в концентрованих розчинах плівкотвірних речовин, метод “концентрованих паст” дозволяє інтенсифікувати процес диспергування, забезпечуючи значне зниження енерговитрат [12,13,14].

Для приготування пігментної суспензії вибираємо дисольвер, який є диспергатором першого ступеню тому сприяє оптимальній роботі бісерного млина, який обираємо як основний апарат-диспергатор для отримання емалі з заданою дисперсністю – 25 мкм.

Процес диспергування пропонуємо здійснювати з використанням існуючого технологічного устаткування – бісерного млину типу MS-50 (фірма TEST, Польща). Складення емалі за рецептурою емалі МЧ-123 сірої та заданою потужністю 1000 т/рік обумовлює необхідність використання для складання емалі і постановки “на тип” змішувача обсягом V=5 м3.

Для підвищення якості продукту пропонуємо використовувати фільтруюче устаткування, а саме патронний фільтр типу “Кюно”, що забезпечує досить високу якість очищення готового продукту. Метод виробництва є періодичний.

Виробництво емалі пропонуємо здійснювати по наступних технологічних стадіях:

-  готування пігментної суспензії;

-  диспергування пігментної суспензії;

-  постановка емалі “на тип”;

-  фільтрація

-  фасування. 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ [26]

Емаль МЧ-123 – суспензія пігментів у алкідній смолі  з додаванням  карбамідної бутанолізованої смоли та ксилолу, яка виробляється відповідно ТУ 6-10-979-84 (табл.3.1).

Емаль МЧ-123 сіра призначається для фарбування рам, колес, радіаторів та інших деталей автомобіля, конденсаторів, холодильників, воріт, огород, металевих гаражів та інших дерев’яних та металевих поверхонь.

Таблиця 3.1 - Властивості емалі

Показник

Норма

1. Зовнішній вигляд покриття емалі

Після висихання емаль повинна утворювати глянсову, напівматову, гладеньку, одноманітну, без кратерів, пор, зморшок, вздуття, поверхню.

2. Колір плівки

Сірий, відтінок не нормується

3. Умовна в´язкість за    ВЗ-246 с діаметром сопла 4 мм при (20,0±0,5)оС, с не менше

35-60

4. Вагова частка нелітких речовин, %

43-50

5. Ступінь перетиру, мкм, не більше

25

6. Час висихання до ступеню 3, хв., не більше, при температурі:

(110-120) оС

(140-150) оС

30

12

Температура спалаху в закритому тиглі, 0C

23-60

Вкривність висушеної плівки, г/м2, не більше

20

Еластичність плівки при  вигині, мм, не більше

1

Адгезія плівки, балли, не більше

1

Твердість покриття, не менше, по маятниковому приборі типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не  менше

0.12

Стійкість покриття до дії нітроемалі

Покриття не повинно морщуватися та ротріскуватись

Удільний електричний опір при температурі (20 + 2) оС, Ом.м

5.105 - 4.106