Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 23

Речовина

Токсичність

ГДК,

мг/м3

Клас небезпеки

Ксилол

Подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. Подраз-нює шкіру та при довгочасному впливанні пару ксилолу можливі захворювання нервової системи та кровотвірних органів

50

4

Формальдегід

При потрапленні на шкіру рук смола може викликати дерматити та екземи. Пари призводять до подразнення слизистої оболонки очей та верхніх дихальних шляхів

0.5

2

Продовження табл.8.2

1

2

3

4

Сажа

Подразнює слизові оболонки очей, порожнину роту, шкіру. Може викликати захворювання легенів

4

3

Сольвент

При потрапленні у внутрішнє середовище уражає кровотворні органи. Подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів

100

4

Бутанол

При потрапленні на шкіру рук смола може викликати дерматити та екземи. Пари призводять до подразнення слизистої оболонки очей та верхніх дихальних шляхів

10

3

8.3.2 Метеорологічні умови

Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень для холодного та теплого періоду року наведені у таблиці 3. [32,33].

Таблиця  8.3 - Значення параметрів метеорологічних умов

Період року

Категорія робіт по енерговитратах

Температура,°С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с (не більш)

Оптим

Допуст

Оптим

Допуст

Оптим

Допуст

Холодний

Середньої важкості, IIа

18 –20

17 – 23

40 – 60

не більш

75

0,2

0,3

Теплий

Середньої важкості, IIа

21 - 23

18 - 27

40 - 60

65

0,3

0,2-0,4

8.3.3 Вентиляція.

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату [34] передбачена в основних виробничих приміщеннях система вентиляції і опалювання. Вентиляції по способу подачі повітря - природна і штучна. Механічна вентиляція по:

-  об'єму обхвату приміщення (загальнообмінна і місцева);

-  напряму руху повітряного потоку (припливно-витяжна).

-  час дії (постійно діюча і аварійна).

Вид опалення за об'ємом обхвату приміщень -  центральне.

8.3.4  Освітлення.

У відповідності до [35,31] у приміщенні цеху по виробництву лакофарбових матеріалів передбачене природне й штучне освітлення приміщення. Визначивши найменший розмір об'єкту розрізнення, встановлений розряд зорових робіт - IV. Природнє освітлення - одностороннє бічне. Штучне освітлення – загальне рівномірне.

Нормативне значення коефіцієнта природної освітленості для IV світлового клімату визначаємо по наступній формулі:

eнIV = eнIII·m·c   [%], де

eнIV – коефіцієнт природної освітленості (КПО) для IV пояса світлового клімату;

eнIII- коефіцієнт природної освітленості для III пояса світлового клімату;

m - коефіцієнт світлового клімату (0,9);

c - коефіцієнт сонячного клімату (0.8 півнично-західне освітлення).

eнIV = 1,5·0,9·0.8 = 1,08 %

Штучне освітлення – загальне рівномірне. Як джерело світла використовуються люмінесцентні лампи типа ЛБ 80 – 2.

Тому що, контраст середній, а фон світлий обираємо підрозряд зорових робіт – г. 

Характеристика освітлення у приміщенні наведена у таблиці 8.4.

Таблиця 8.4 - Характеристика освітлення

Найменування приміщення

Площа підлоги, м2

Розряд зорової роботи

Підрозряд зорових робот

Освітлення

природне

штучне

Вид освітлення

КПО

%

Освітленість Е, лк

комбіноване

загальне

Цех виробництва емалі

145

IV

г

бічне

1.08

300

150