Розробка технології виробництва емалі МЧ-123 сірого кольору, страница 13

Стадії процесу й компоненти

Завантажено, кг

Втрати,

кг

Вихід,

кг

1

2

3

4

5

1.

Завантаження сировини у дисольвер

Смола ФК-42 (с.з. 50%)

1093

5.5

1087.5

Сажа газова

32

0.096

31.904

Диоксид титану

448

1.344

446.656

Ксилол

474

2.37

471.63

Разом

2047

9.31

2037.684

2.

Змішування у дисольвері та перекачування у змішувач - накопичувач

2037.684

2

2035

Продовження табл.5.5

1

2

3

4

5

3.

Перекачування у бісерний млин

2035

2

2033

44.

Диспергування у бісерному млині та перекачування у змішувач - накопичувач

2033

3

2030

Разом

2047

17

2030

Таблиця 5.6 – Завантажувальні норми виробництва "концентрованої пасти"

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тонну, кг

Загрузка

Втрати

Вихід

Загрузка

Втрати

Вихід

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Смола ФК-42 (с.з. 50%)

1093

9.2

1083

538.4

4.9

533.5

2.

Сажа газова

32

0.86

31.14

15.8

0.46

15.34

3.

Диоксид титану

448

2.84

445.2

220.7

1.51

219.19

4.

Ксилол

474

3.99

470.01

234

2.13

231.87

Разом

2047

16.89

2030

1009

9

1000

5.1.3. Розрахунок втрат

5.1.3.1. Перерахуємо втрати 7 кг пасти у дисольвері, змішувачі-накопичувачі та у бісерному млині на вихідні компоненти у співвідношенні з рецептурою «концентрованої пасти»

100→53.4

7  →Х,   Х=3.74кг. Вртати лаку ФК-42(с.з.50%)

100→21.9

7→Х,     Х=1.5кг. Втрати диоксиду титану

100→1.54

7→Х,   Х=0.76кг. Втрати сажи газованої

100→23.2

7→Х,   Х=1.62кг. Втрати ксилолу

5.1.3.2. Сумуємо отримані втрати з втратами підчас загрузки та вносимо їх у таблицю 5.6

Втрати смоли ФК-42 (с.з.50%)

3.7+5.5=9.2кг

Втрати диоксиду титану

1.5+1.344= 2.84кг

Втрати сажи газованої

0.096+0.76=0.86кг

Втрати ксилолу

2.57+1.62=3.99кг

Разом

16.89

5.1.3.3.Знаходимо загрузку, втрати та вихід на одну тону «концентрованої пасти»:

2030→1093

1000→Х,     Х=538.4кг.Загрузка лаку ФК-42(с.з.50%)

2030→32

1000→Х,     Х=15.8кг. Загрузка сажи газованої

2030→448

1000→Х,   Х=220.7кг.Загрузка  диоксиду титану

2030→477

1000→Х,   Х=234кг. Загрузка ксилолу

Витрати:

16.89→9.2

9→Х,   Х= 4.9кг. Лак ФК-42(с.з.50%)

І так далі для всіх компонентів. Вихід знаходимо шляхом вирахування втрат від загрузки.

5.1.3.4.Складання емалі

Для складання емалі виберемо:

Обсяг змішувачу: Vз=5м3.

Коефіцієнт заповненнязмішувачу: =0.8.

Робочий обсяг змішувачу: Vр= Vз∙j

Vр=5·0.8=4м3.

Розраховуємо обсяг займаний 1т складеної емалі:

Смола ФК-42 (с.з.50%)

V=103.6/1100=0.095м3

«Концентрована паста»

V=0.86·0.736=0.63м3

Ксилол

V=160.5/868.5=0.18м3

V = 0.905м3

Розраховуємо загрузку у змішувач:

1000→0.905

Х→4,      Х=4420кг

Далі розраховуємо по компонентам та вносимо значення в таблицю 5.7