Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва

Страницы работы

Содержание работы

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление ........................................................................................ 10

1. Короткий аналітичний огляд літературних джерел з питань

енергозбереження у процесі випарювання ...................................... 11

1.1 Гідроокис калію........................................................................... 11

1.2 Принципова технологічна схема випарювання розчину гідроокису калію до реконструкції............................................................... 14

2 Розрахунок матеріальних та теплових балансів випарювання .... 16

2.1 Випарювання без кристалізації твердої фази ............................ 16

2.1.1 Температури кипіння речовини .............................................. 17

2.1.2 Температурні втрати ................................................................ 18

2.1.3 Корисна різниця температур ................................................... 22

2.1.4 Теплові навантаження випарних апаратів .............................. 23

2.2 Потоки допоміжного обладнання .............................................. 26

2.2.1 Нагрів початкової речовини .................................................... 26

2.2.2 Потужність води, що охолоджує ........................................... 27

2.2.3 Потужність води, що охолоджує (зовнішній конденсатор) .. 27

3 Проектування мережі теплообмінників виробництва з максимальною рекуперацією енергії (пінч-аналіз) ..................................... 28

3.1 Потокові данні технологічної схеми ......................................... 28

3.2 Каскадний метод ......................................................................... 36

3.3 Сіткова діаграма ......................................................................... 40

3.3.1 Підсистема вище пінча ............................................................ 41

4. Розрахунок теплообмінного обладнання .................................... 49

5 Основні рішення з автоматизації .................................................. 51

5.1 Сучасні технічні засоби локальних АСР ................................... 52

5.2 Опис функціональної схеми автоматизації ................................ 55

6. Опис модернізованої технологічної схеми.................................. 61

7 Економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень ........... 64

7.1 Обґрунтування необхідності розробки ..................................... 64

7.2 Розрахунок річної економії підприємства ................................. 65

7.3 Розрахунок капітальних витрат підприємства .......................... 67

7.4 Розрахунок річних експлуатаційних витрат .............................. 69

7.5Фінансові результати впровадження проекту та показники

економічної ефективності ................................................................ 70

8 Охорона праці та навколишнього середовища ............................ 72

8.1 Небезпечні шкідливі виробничі фактори .................................. 72

8.2 Виробнича санітарія ................................................................... 74

8.2.1 Мікроклімат ............................................................................. 74

8.2.2 Освітлення ............................................................................... 74

8.2.3 Шум. Вібрація .......................................................................... 75

8.3 Електробезпека............................................................................ 76

8.4 Пожежна безпека ........................................................................ 76

8.5 Охорона навколишнього середовища ....................................... 77

Висновки ........................................................................................... 78

Список джерел літератури ............................................................... 79

Додаток А Специфікація на засоби автоматизації........................... 81


ВСТУПЛЕНИЕ

В химической промышленности для концентрування розчинів нелетучих та мало летучих речовин або кристалізації мінеральних солей широко використовується процес випарювання. Найбільш підходе для цього використання багатокорпусної випарного апарату безперервної дії. Він складається із кілька корпусів, в яких вторинний пар попереднього корпусу використовується як гріючий пар для наступного корпусу. В этих аппаратах первинним паром обігрівається только перший корпус. У багатокорпусних випарних апаратах ми достигли великої економії гріючого пару у порівняні з однокорпусними апаратами тієї же потужності.

У цій роботі ми розглянемо процес випарювання гідроокису калію та зробимо докладний аналіз виробництва, знайдемо оптимальні розрахунки та автоматизацію цього процесу.


1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИПАРЮВАННЯ

1.1 Гідроокис калія

Гідроксид калія — K(OH). Тривіальне названня: їдкий калій, каустический поташ, а також гидрат окису калія, гідроокис калія, гідроксид калія, кал їдке.

Похожие материалы

Информация о работе