Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 11

Для оптимального значення DТmin методами пінч-проектування синтезована технологічна схема теплообінної системи. Реконструкція рекуперативної системи установки за пропонованою схемою (рис. 3.11) дозволить знизити потужність гарячих утиліт, що споживається процесом до 201,34 кВт, та потужність холодних – до 0 кВт.


Подпись: Рисунок  3.11 – Технологічна схема випарювання  розчинугідроокису калію з теплообмінниками
4 РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІННОГО ОБЛАДНАННЯ


Традиційно в теплообмінній мережі випарної установки використовують кожухотрубні теплообмінники. В останні роки намітилася тенденція заміни кожухотрубних теплообмінників на пластинчаті. Така заміна обумовлена тим, що пластинчаті теплообмінники мають меншу металоємність, менші габарити і вагу. Коефіцієнти теплопередачі в них в 2-3 рази більші ніж в кожухотрубних, а термічний опір забруднення значно нижчий (до 10 разів).

При виборі пластинчатого теплообмінника треба враховувати, що промисловість випускає теплообмінники з різною формою гофрування пластин. Так фірма «Альфа Лаваль» випускає пластини з малим кутом нахилу гофр (30°–пластина L), які мають малий гідравлічний опір і порівняно низьку тепловіддачу. Пластини з великим кутом нахилу (60° – пластини H) мають високу тепловіддачу і високий гідравлічний опір. Для каналу, де одна пластина L, а інша H (канали ML,MH) тепловіддача і гідравлічний опір мають середнє значення. Відомо [36], що поєднуючи в одному апараті пластини L і H умови процесу можна задовольнити значно точніше, ніж за рахунок зміни числа ходів.

Тому, при проектуванні саме наших апаратів ми вибираємо цей варіант. При розрахунках пластинчатих теплообмінників найчастіше використовують два методи.

Перший метод – метод завдання раціональної швидкості теплоносія і середньологарифмичної різниці температур.

Другий метод – метод  – NTU. Даний метод базується на застосуванні в розрахунках трьох безрозмірних параметрів: , NTU і R.

Перший метод не дозволяє розрахувати теплообмінник при комбінації пластин з різною формою гофрування в одному апараті, тому наші розрахунки базуються на другому методі.

Довідкові теплофізичні для компонентів суміші К(ОН)-вода та технічні характеристики рекуперативного теплообмінника РТ1 представлені в таблицях 4.1 та 4.2 відповідно.


Таблиця 4.1 – Довідкові теплофізичні для компонентів суміші К(ОН)-вода

Температура Т, К

Густина ρ, кг/м3

Теплопровідність

λ, Вт/ м2·К

В'язкість μ, сР

1

2

1

2

1

2

К(ОН)

Вода

К(ОН)

Вода

К(ОН)

Вода

20

1054

997,4

0,6086

0,6028

1,288

1,008

60

1037

982,2

0,6662

0,6526

0,6109

0,4653

100

1012

958,8

0,7198

0,6813

0,3333

0,2817

Таблиця 4.2 – Технічні характеристики рекуперативного теплообмінника РТ1

Технічні характеристики

Середовище

Конденсат

Початкова суміш (КОН – 5%)

Потік

гарячий

холодний

Масова витрата, кг/с

0,65

0,24

Температура входу tвх, оC

130

71,1

Температура виходу tвих, оC

103,86

92,22

Допустиме падіння тиску Р, кПа

3,8

4,5

Теплове навантаження ∆Н, кВт

109,79

Середній температурний напор Т, K

35,22

Коефіцієнт теплопередачі Кт, Вт/м2*K

400

Поверхня теплообміну, м2

7,79

Вид пластин

М10В

Напрям потоків

Протитечія

Компановка

Н: 1*15Н; C: 1*15Н

Число пластин

32

Матеріал/товщина пластин, мм

AISI 316/0,50

Матеріал прокладок

EPDM

Діаметр штуцерів, мм

36,0


5 ОСНОВНІ РІШЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ