Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 22

15)  СНиП 2.04.05 – 91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М: Стройиздат, 1993.

16)  ДБН В.2.5 – 28 – 2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.

17)  ГОСТ 12.1.003 – 83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.– Введен 01.07.89.

18)  ДСН 3.3.6.037 – 99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – Київ, 1999.

19)  НАПБ А.0.01 – 1.01 –95. Нормативний акт пожежної безпеки. Визначення категорій будівель і споруд по вибухопожежній і пожежній небезпеці. – К.: Будіздат, – 1996.

20)  ДБН В.1.1. – 7 – 02. Пожежна безпека об'єктів будівництва. – Діє з 01.01.03.

21)  Правила и устройства электроустановок. ПУЄ – 87, – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

22)  НПАОП 40.1 – 1.32 –01. Правила устройства електроустановок. Электрооборудование специальных установок. –К.: Укрархстрой –информация, 2001.

23)  ГОСТ 12.1.004 – 91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – Введен 01.07.95.

24)  ДНАОП 0.01 -1.01 -95. Правила пожежної безпеки в Україні. – Діє з 22.06.05.

25)  Закон України «Про охорону навколишнього середовища». – Введен 01.07.1991 р.


ДОДАТОК А

Позиція

Найменування параметра

Назва і характери-стика

приладу

Тип,

модель

Кіл.

Завод-

виготовник

Вар-тість,

Грн/ шт

1

2

3

4

5

6

7

16-1,17-1

18-1,19-1

Температура

Термопере-творювач опору з уніфікова-ним вихідним сигналом

ТСМ –

0879

4

Луцьке науково-виробниче об’єднання «Електро-термія»

115

1-3,2-2,

3-2,4-2,

5-2,6-2,

7-2,8-2,

9-2,10-2,

11-2,12-2

13-2,14-3

15-3,16-2

17-2,18-2

19-2,20-3

21-3

Вторинний прилад, що

реєструє

Диск-250,

Мод.

2221

21

МЗТА

м. Москва

1200

5-3,

6-3,7-3,

8-3,9-3,

10-3,11-3

12-3,13-3

Імпульсний регулятор

РП4-У

9

МЗТА

м. Москва

2000

5-5,6-5,

7-5,8-5,

9-5,10-5,

11-5,12-5

13-5

Блок

ручного керування

БРУ-22

9

МЗТА

м. Москва

750

Таблиця А.1 – Специфікація на засоби автоматизації

Продовження таблиці А.1

1

2

3

4

5

6

7

5-4,6-4,

7-4,8-4,

9-4,10-4

11-4,12-4

13-4

Задавач

РЗД-12

9

МЗТА

м. Москва

400

5-7,6-7,

7-7,8-7,

9-7,10-7

11-7,12-7

13-7

МЭО з клапаном

25ч 939нж.

9

ПО «Запорожпром

арматура»

400

Виконавчий механізм

МЭО

9

Чебоксарське ПО «Електро-прилад»

1100

6-1,7-1

8-1,12-1

13-1

Рівень

Перетворю-вач перепаду тиску

«Сап-фір-22ДГ»

5

Харківське АТ СП «Манометр»

2000

2-1,3-1

4-1,5-1

Тиск

Перетво-

рювач

перепаду

тиску

«Сап-фір-22ДІ»

4

Харківське АТ СП «Манометр»

830

14-1,15-1

Концентрація

Кондукто-

метричний

густино мір

КНР-1

2

АТ «Хімавто-

матика»

Харків

200

1-1,20-1

21-1

Витрата

Діафрагма камерна

ДК10

3

Харківське АТ СП «Манометр»

35

НL1-HL5

Сигнальна лампа

ЛС220

5

МЗТА

м. Москва

5

22-1,23-1

24-1,25-1

26-1

Магнітний пускач

ПБР-2М

5

Чебоксарський

ПО Електропристрій

420

22-2,23-2

24-2,25-2

26-2

Кнопка керування

КУ-220

5

АТ «Хімавто-

матика»

Харків

5