Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 8

Рисунок 3.4 – Спільне зображення гарячої й холодної складових кривих


3.2 Каскадний метод

За допомогою каскадного методу можна без побудови графіків обчислювати цільові енергетичні значення.Для цього спочатку визначимо зрушені температурні інтервали з реальних температур постачання й цільових температур технологічних потоків процесу. Необхідно всі гарячі потоки зрушити по температурній осі вниз на DТmin/2 (гаряча складова крива на DТmin /2 холодніше, ніж у дійсності), а холодні потоки піднімемо на DТmin /2 (холодна складова крива на DТmin /2 гарячіше, ніж насправді).

Будуємо спеціальну таблицю 3.3, де записуємо реальні й зрушені температури.

Таблица 3.3 – Зрушені температури потоків

потоку

Тип

потоку

G,

кг/с

ТS,°С

ТT,°С

,°С

,°С

1

холодний

1,484

104,1

155,2

119,1

170,2

2

холодний

2,429

71,1

104,1

86,1

119,1

3

холодний

3,333

10

71,1

25

86,1

4

гарячий

1,3784

179,8

40

164,8

25

5

гарячий

1,1

130

40

115

25

6

гарячий

0,945

98,1

40

83,1

25

7

гарячий

0,384

155,2

55

140,2

40

Зрушені складові криві зараз стикаються в точці пінча. Холодна та гаряча температури пінча також змінилися на DТmin /2, і зараз мають одне й теж значення. У результаті такого зрушення стає можлива теплопередача між потоками, що втримуються в гарячої й холодної складових кривих у межах кожного температурного інтервалу. Дуже важливо відзначити, що вертикальне переміщення кривих не змінює величини основних ентальпійних інтервалів.

Розташовуємо зрушені температурні інтервали й технологічні потоки уздовж температурної осі рис.3.5.

1, 2 и 3 – холодні потоки; а 4, 5, 6 и 7 – гарячі потоки

Рисунок 3.5 – Розташування зрушених температурних інтервалів та технологічних потоків уздовж температурної осі

Розраховуємо значення DТ для кожного інтервалу та ентальпійний баланс:

 


                                                                                                       (3.17)

де DНi – тепловий баланс для i-го зрушеного інтервалу, кВт;

i – величина i-го температурного інтервалу, °C;

СРС та СРН – потокова теплоємність холодного та гарячих потоків, кВт/°С.

Розрахуємо DH для наступних інтервалів:

DH1= СР11=30,564 кВт

DH2= CP12 – СР4·DТ2 = 46,74 кВт

DH3= (CP1 – СР7 − СР4) DТ3 = 18 кВт

DH4= (CP2 – СР4 − СР7) DТ4 = 19,776 кВт

DH5= (CP2 – СР4 − CP7 – СР5) DТ5 = 18 кВт

DH6= (CP3 – CP4 – СР5 – СР7) DТ6 = 13,27 кВт

7= (СР3 – СР4 – СР5 – СР6 – СР7)= 29,134 кВт

8= (СР3 – СР4 – СР5 – СР6)= 25,85 кВт

Отримані дані заносимо в таблицю 3.4.

Таблиця 3.4 – Тепловий баланс у температурних інтервалах

Розташуємо наші температурні інтервали уздовж температурної шкали, спадаючим донизу каскадом. Спочатку припустимо, що перший температурний інтервал не одержує теплової енергії від зовнішніх енергоджерел (рис. 3.6.).

ΔН – Тепловий баланс теплового інтервалу, кВт

Рис. 3.6 – Каскад табличного алгоритму при нульових гарячих утилітах

З рисунка 3.6 видно, що найбільше значення ΔН з мінусом буде при температурі 25 ºС. Це і буде точка пінча. Тому до першого температурного інтервалу підводимо максимальне значення ΔН = 201,34 кВт тепла, але з плюсом і таким чином розраховуємо увесь каскад, як показано на рисунку 3.7.

Побудуємо каскад позитивних теплових потоків. Для цього до гарячих утиліт додаємо 201,34 кВт і знаходимо тепловий баланс для кожного температурного інтервалу таким же чином, який наведено вище. У результаті одержали каскад табличного алгоритму при цільових значеннях гарячих утиліт [4].

ΔН – Тепловий баланс теплового інтервалу, кВт