Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 20

Відповідно до санітарних норм проектування промислових підприємств у щитових приміщеннях і прилягаючих до них тамбурах та коридорах вміст KOH не повинен перевищувати 2 мг/м3, що досягається за рахунок загально-обмінної та припливно-витяжної вентиляції згідно СНиП 2.04-05-91* [12]. Крім того проводиться герметизація обладнання, теплоізоляція теплообмінників.

8.2 Виробнича санітарія

8.2.1 Мікроклімат

Метрологічні умови вибрано згідно вимог ГОСТ 12.1.005-88 [10] та ДСН 3.36.042-99 [11] з урахуванням категорії робіт за енерговитратами при виконанні відповідних технологічних операцій та періоду року. Вибираємо оптимальні параметри мікроклімату, що наведені у табл. 8.3.

Таблиця 8.3 – Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія робіт

Період року

Температура оС

Відносна вологість, %, не більш

Швидкість руху повітря, м/с

Середньої важкості II a

Холодний

18-20

40-60

0,2

Теплий

21-23

40-60

0,3

Для забезпечення нормалізації параметрів мікроклімату передбачені наступні заходи: вентиляція та опалення в холодний період року. СНиП 2.04-05-91* [12].

8.2.2 Освітлення

У приміщенні цеха випарювання у світлий час доби використовується природне освітлення, у темний час – штучне. Природне освітлення – бокове, двостороннє, крізь бокові прорізи у зовнішніх стінах приміщення. Для штучного освітлення  застосовується вологозахищений освітлювач ПДВ-1 з розсіювачем на дві люмінесцентні лампи згідно ДБН В.2.5-28-2006 [13]. У цехах штучне освітлення – загальне. Джерело світла – люмінесцентна лампа ЛД 80-4, тип освітлювача
ПВЛМ 2×40.

Розряд та під розряд роботи – IV "в", коефіцієнт природного освітлення КПО (енIII) = 1,5 %.

,

де еIII –значення КПО для 3-го поясу світлового клімату, залежить від розряду зорової роботи. Для IV розряду еIII=1,5%;

m – коефіцієнт світлового клімату. Для поясу m=0.9;

c – коефіцієнт сонячності клімату, с=1;

Еmin = 200 лк.

8.2.3 Шум. Вібрація

Основним джерелом шуму в цеху є механічне обладнання: насоси, компресори. Відповідно ГОСТ 12.1.003-83* [14] допустимий шумовий рівень у виробничому приміщенні – не більше 80 дБА.

Якщо рівень шуму перевищує допустимий, то проводять заходи щодо його нормалізації згідно ДСН 3.3.6.037-99 [15]:

1.  поліпшення рівня експлуатації робочого обладнання;

2.  використання демпфуючих матеріалів;

3.  звукоізоляція устаткування кожухами.

Машини та механізми, які застосовуються в даному технологічному процесі спричиняють певні механічні коливання, що передаються на тіло людини. Гігієнічне нормування вібрації проводять згідно з ГОСТ 12.1.012-90[23].

З метою профілактики віброшумового захворювання для працівників з обладнанням, що вібрує рекомендується спеціальний режим праці(обмеження часу контакту з віброінструментом, додаткові перерви тощо).

8.3 Електробезпека

Згідно з ПУЭ – 87 [18] робоче приміщення за ступенем небезпечності враження електричним струмом відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою. Тому що з одного боку є можливість доторкання до металевих конструкцій споруджень, які мають з'єднання з землею, технологічних апаратів, а з іншого до металевих корпусів електрообладнання.

Згідно з НПАОП 40.1 – 1.32 – 01 [19] клас зон П - II,  П - II.

Заходи електробезпеки:

1.  Контроль і профілактика пошкоджень ізоляції.

2.  Усунення небезпеки ураження з появою напруги на корпусах, кожухах та інших частинах електроустаткування, що досягається захисним заземленням, зануленням, захисним відключенням.

3.  Організація безпечної експлуатації електроустановок.

8.4 Пожежна безпека

Згідно з документом НАПБ Б.03.002-2007 [16] робоче приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії В, а ступінь вогнестійкості будівлі – II згідно ДБН В.1.1-7-02 [17].

Відповідно до ГОСТ 12.1.004 - 91* [20] і НАПБ А.01.001-95* [21] пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежі і протипожежної безпеки, захисту, а також організаційно-технічними заходами.