Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 18

Sx1=0*1612*0,1=0 грн.

Загальні річні витрати на енергоносії згідно формули (6.3) складатимуть:

SΣ2=324560+0=324560 грн.

Розрахуємо суму економії за рік:

                                                                                     (6.4)

ΔS=2498946,58  – 324560=2174386,58 рн

6.4 Розрахунок капітальних витрат підприємства

Склад капітальних вкладень підприємства:

 - витрати на розробку проекту

 - витрати на придбання теплообмінників

  - витрати на встановлення теплообмінників

Для розрахунку капітальних витрат , ми скористуємося формулою:

Данні по необхідним теплообмінникам наведені у таблиці 6.4

                                                                                   (9.4)

де Зоб - вартість теплообмінника (встановлення + придбання)

     А - загальна вартість встановлення ,стала 28800 грн.

     SМ - площа  теплообмінника

     Y- вартість квадратного метра , що залежить від величини площі:

Для площї теплообмінника до 3м2 вартість складає Y = 5000 грн.

Данні по необхідним теплообмінникам наведені у таблиці 6.2

Таблиця 9.2 Специфікація необхідного устаткування

Назва

Кількість

S, m2

H

1

0,1

C1

1

0,4

C2

1

1,0

PT1

1

0,1

PT2

1

1,3

PT3

1

0,4

Розрахуємо вартість кожного теплообмінника згідно формули (6.4):

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

Розрахуймо загальну вартість теплообмінників:

                                                    (9.6)

грн.

Капітальні витрати:

                                                                                        (6.7)

К=189300+65230 = 254530 грн.

6.5 Розрахунок річних експлуатаційних витрат

Розрахунок річних витрат при експлуатації системи проводиться по укрупнених нормативах в розрізі наступних складових:

1.  Амортизація За – 15% від суми капітальних витрат підприємства:

                                           ЗА= К*0,15                                       (6.8)

ЗА= 254530*0,15= 38180 грн.

2.  Витрати на ремонт ЗР – 10% від загальної вартості обладнання

ЗР= Зоб*0,1                                       (6.9)

ЗР = 189300*0,1=18930 грн

3.  Інші витрати ЗIH – 5% від витрат на обладнання:

4.   

ЗІН= Зоб*0,05                                    (6.10)

ЗІН = 189300*0,05 = 9465 грн.

Загальна сума річних витрат експлуатації установки:

                                                                            (6.11)

Зєкс= 38180+18930+9465 =66575 грн.

6.6 Фінансові результати впровадження системи і її економічна ефективність

Якщо при впровадженні  пінч системи не змінюється об'єм виробництва продукції і її ціна, то вся одержана річна економія витрат  (з урахуванням додаткових витрат по експлуатації пінч системи) приводить до відповідного приросту річної суми балансового прибутку підприємства, що можна розглядати як основний фінансовий результат впровадження системи. Таким чином, річний приріст балансового прибутку підприємства:

                                                                                (6.12)

ΔПРб= 2174386,58 –66575 = 2107811,58 грн

де ΔS - сумарна річна економія витрат за рахунок всіх чинників;

     Зекс - річні витрати по експлуатації пінч технологій.

Оскільки балансовий прибуток оподатковується, для підприємства важливішим показником, що відображає результат впровадження пінч системи, буде річний приріст чистого прибутку:

                                           (6.13)

ΔПРЧ= 2107811,58 *(1–0,25)=1580858 грн.

де Нпр - податок на прибуток;

     Пнп - процентна ставка податку (в даний час складає 25%).

Річний приріст чистого прибутку як остаточний фінансовий результат впровадження пінч системи є річним економічним ефектом від впровадження системи автоматизації хіміко-технологічного процесу.

Основний показник економічної ефективності розробленої пінч системи - термін окупності капітальних витрат, що показує за скільки років разові капітальні вкладення окупляться за рахунок щорічного приросту чистого прибутку підприємства: