Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 14

В якості регуляторів в розглянутій роботі був використаний регулюючий комплекс другої черги АКСЕР – 2. Він побудований на інтегральних мікросхемах і може бути використаний для реалізації всіх основних законів регулювання. Комплекс дає змогу створювати різноманітні системи регулювання – від простих позиційних регуляторів до складних багатофункціональних багаторівневих ієрархічних систем керування технологічними процесами з розвиненими вимірювальними та логічними функціями. В цілому комплекс АКСЕР – 2 більш універсальний, чим, наприклад, комплекс «КАСКАД», в відношенні як приймальних інформаційних, так і керуючих сигналів [6].

В якості регулюючих органів був вибраний клапан 25 ч 939 нж з електроприводом від виконавчого механізму типу МЕО [3]. Двигунні виконавчі механізми мають зручне з’єднання з регулюючим органом, великий асортимент електродвигунів по потужності та роду використовуючої напруги, зручне досягнення потрібної частоти обертання вихідного валу. Ці виконавчі механізми обладнані приладом для зупинки механізму в крайніх положеннях, ручний привід на випадок відключення автоматики.

5.2 Опис функціональної схеми

Рівень вимірюється гідростатичним рівнеміром типу “Сапфир-22ДГ” (поз. 6-1, контур 6) сигнал з якого поступає на другорядний пристрій «ДИСК – 250» (поз. 6–2). Другорядний пристрій показує та регістрірує величину регулюючого параметра та видає напруго вий сигнал на регулятор типу РП – У (поз. 6–3). На вході цього регулятора поточне значення зрівнюється з заданим від задачика РЗД – 12 (поз. 6–4) і, якщо маються неузгодженості, виробляються регулюючий вплив, який через блок ручного керування БРУ – 22 (поз. 6–5) та пускач ПБР – 2М (поз. 6–6) поступає на виконавчий механізм МЕО (поз. 6–7). Виконавчий механізм переміщує клапан 25 ч 939 нж (поз. 6–8), встановлений на лінії подачі оборотної води в барометричний конденсатор. По анологічній схемі відбувається регулювання рівня в контурі 3. Схема контуру регулювання рівня приведена на рисунку 5.1.

Рис. 5.1 – Контур регулювання витрати

Аналогічно проводиться регулювання рівня в другому випарному корпусі (контур 7) і третьому (контур 8), а також регулювання рівня в ємності 1 (контур 12) та ємності 2 (контур 13).

Датчиком для контроля концентрації випарюваного розчину являється кондуктометричний густиномір КНР–1 (поз. 14–1), який працює в комплекті з електричним мостом типу КСМ4–303 (поз. 14–2). По анологічній схемі відбувається контроль концентрації на виході із третього випарного апарату (контур 15). Схема контура приведена на рис. 5.2.

Рисунок 5.2 – Схема контура контроля концентрації випарюваного розчину

У якості датчика температури використовується мідний термометр опору типу ТСМ – 0879 (поз. 16–1), який працює в комплекті з другорядним пристроєм «ДИСК – 250» (поз. 16–2). Схема контуру контроля температури розчину, поступаючого з першого випарного апарата показана на рис. 5.3 поз. А. Контроль температури після другого випарного апарата (контур 17), після третього випарного апарата (контур 18) та температура суміші після змішування в теплообмінниках РТ1, РТ2 і РТ3 (контур 19) відбувається відповідними засобами.

Схема контура регулювання температури розчину, поступаючого із підігрівача 1 розчину випареного із третього корпусу, показана на рис. 5.3 поз Б. Датчиком в контурі також являється мідний термометр опору ТСМ – 0879 (поз. 9–1). Інші засоби автоматизації такі ж, як і в раніш описаному контурі регулювання рівня (контур 6). Аналогічними технічними засобами і по анологічній схемі відбувається регулювання температури розчину, поступаючого із підігрівача 2 розчину випареного із другого корпуса (контур 10) і температури розчину в першому корпусі при подачі туди свіжого пара (контур 11).

                        Поз. А                                                                     Поз. Б

Рисунок 5.3 – схема контурів контролю та регулювання температури.