Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 19

                                                                                     (6.14)

Ток= 254530/1580858 =0,3 [років]

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень показує, скільки гривень чистого прибутку щорічно приносить кожна гривня, вкладена пінч систему :

(6.15)

E= 1580858/1035791 =1,5грн./грн.

Таблиця 6.5 – Основні техніко-економічні показники

Назва величини

Величина

Витрати на проектування, Зп, грн.

65230

Загальна вартість обладнання, Зоб, грн.

189300

Загальна сума капітальних витрат, К, грн.

254530

Загальна сума річних витрат з експлуатації, Зекс, грн.

66575

Річна економія, ∆S, грн.

2174386

Річний приріст балансового прибутку,

Прб , грн.

2107811

Річний приріст чистого прибутку, Прч, грн.

1580858

Термін окупності, Ток, років.

0.3

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, Е, грн./грн.

1.5

Висновок: Отримані значення техніко-економічних показників говорять про те, що впровадження пінч-інтеграції до технологічного процесу  - економічно доцільно.

8. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Охорона праці – це система організаційно-правових і соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, направлених на забезпечення працездатності людини в процесі праці.

Державна політика управління охороною праці визначена в Законі України «Про охорону праці» і ґрунтується на принципі пріоритетності життя людини над результатами виробничої діяльності [7].

Головним об’єктом дослідження охорони праці є людина в процесі праці, виробниче середовище, взаємозв’язок людини з промисловим обладнанням, технологічними процесами, організація праці та виробництва.

Завдання охорони праці полягає в тому, щоб звести до мінімуму ймовірність травм і професійних захворювань з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

Даний проект присвячений процесу випарювання їдкого калію KOH.

Процес випарювання розчину KOH зв'язаний з роботою апаратів, що мають значну температуру та тиск, роботою механізмів, що рухаються.

У роботі передбачені заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці у процесі випарювання розчину KOH.

8.1 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що виникають в технологічному процесі випарювання, наведений у табл. 8.1 за ГОСТ 12.0.003 -74*[8].

В процесі випарювання розчину KOH утворюються наступні речовини, наведені у таблиці 8.2, які відносяться до хімічно небезпечних та шкідливих виробничих факторів.


Таблиця 8.1 – Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів та їх джерела

Небезпечні (шкідливі)

виробничі фактори

Джерела виникнення

Норматив

Література

Механічні

Рухомі частини машин і

механізмів (насоси)

Безпечність

експлуатації обладнання

ДСТУ

3273-95 [25]

Підвищений рівень шуму

Насоси, змішувачі, вентиляційні установки

L=80 дБА

ГОСТ 12.1.003-83*[14]

Підвищений рівень вібрації

Електродвигуни, насоси,змішувачі,вентиляційні установки

L=102 дБА

ГОСТ 12.1.012-90 [23]

Підвищений рівень напруги 220, 380 В

Електродвигуни апаратів, щит управління, сушильна шафа

Uдот= 2,0В

Iдот= 0,3мА

ГОСТ 12.1.038-82[24]

Несприятливий мікроклімат (підвищена температура матеріалу та поверхні обладнання)

Підігрівачі, випарні апарати, паропроводи

t = 18-20С

V = 0.2 м/с

 40-60%

ГОСТ 12.1.005-88 [10]

Таблиця 8.2 – Характеристика речовин, які утворюються при виробництві KOH

Найменування речовини

Клас небезпечності

ГДК у повітрі робочої зони, за ГОСТ 12.01.007-76 [9], мг/м3

KOH

II

2