Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 7

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1.  Завантажити систему Компас-Графік 5.Х.

2.  Створити заготівку Нова деталь. Створити Новий ескіз.

3.  Використовуючи меню Геометричні побудови створити 2D проекцію підстави створюваної моделі (див. табл. 4.1). Закінчити ескіз.

Таблиця 4.1.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

L, мм

260

240

220

260

240

220

200

240

B, мм

140

120

160

160

100

140

120

160

H, мм

30

20

25

30

20

15

40

10

4.  Виконати операцію видавлювання.

5.  Виконати необхідні побудови для створення вушка.

6.  Створити дзеркальну копію вушка.

7.  Зберегти об'єкт у файл.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Перелічити команди інструментальної панелі групи Побудова деталі.

2.  Перелічити команди орієнтації з рядка стан. Їхнє призначення?

3.  Перелічити команди редагування з рядка управління.

4.  Пояснити призначення ескізів.

5.  Які параметри операції видавлювання можливо задати?

6.  Яке значення мають команди параметризації при тривимірному проектуванні?

Лабораторна робота № 5.
Побудова 3D деталей-заготівок

Мета: вивчити й закріпити навички 3D-проектування; підготовити деталі для 3D моделі.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Побудова елементів будівельних споруд виконується діями, аналогічними наведеним у роботі № 4.

Створений файл за замовчуванням має розширення .m3d.

Побудову рекомендується починати із завдання горизонтальної площини. Далі створити ескіз, у якому зобразити прямокутник з розмірами 15000 × 16000 мм. Закінчити ескіз. Операцією видавлювання задати товщину 10 мм.

Вибрати створену площину для створення нового ескізу, на якому виконати побудову плану будинку розміри 12000 × 8000 мм. Закінчити ескіз. Операцією видавлювання задати товщину 2700 мм.

Вибрати Дерево побудови\Деталь і правою кнопкою миші викликати вікно меню в якому вибрати команду Властивості деталі. Привласнити найменування деталі будинок і задати щільність 2,5 г/см3.

Вибрати Дерево побудови\Деталь і правою кнопкою миші викликати вікно меню в якому вибрати команду Кольори деталі. Вибрати з набору сірих тонів.

Правою кнопкою миші на поле першого ескізу (площини) викликати вікно меню в якому вибрати команду Властивості грані. Далі включити опцію Використати кольори деталі, нажати кнопку Кольори\Визначити кольори й чисельно задати параметри кольорів: червоний – 65, зелений – 95, синій – 35. Натиснути ОК. Далі вибрати загальні кольори – 50 %, дифузія – 90%, блиск – 10%, інші залишити без змін. Натиснути ОК. У результаті виконаних дій отриманий трав'яний кольор газону.

Указати курсором на передню стінку зображення будинку, створити ескіз, виконати геометричні побудови прорізів вікон. Закінчити ескіз. Операцією Вирізати видавлюванням створити прорізи.

Повторити дії для створення прорізів дверей.

Додати скоси під дах, виконавши дії, аналогічно описаним раніше.

Закінчити деталь-заготівку Будинок, зберегти у файл (рис. 5.1).

Рис.5.1. Деталь-заготівка Будинок

При створенні деталі Вікно рекомендують розміри 1000×1500 мм. Кольори грані шибки мають прозорість 90%. Площина ескізу фронтальна (див. рис. 5.2, а).

а

б

в

Рис. 5.2. Деталі-заготівки: вікно, двері, дах

При створенні деталі Двері рекомендують розміри 2000×1500 мм. Площина ескізу фронтальна (див. рис. 5.2, б).

При створенні деталі Дах рекомендують розміри 12500×4800 мм. Площина ескізу горизонтальна (див. рис. 5.2, в).

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.  Завантажити систему КОМПАС 5.Х.

2.  Створити заготівку Нова деталь.

3.  Створити деталь Будинок.