Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 3

Для позначень умовних графічних як основна фігура використовується окружність. Діаметр окружності береться з ряду 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 50,0; 60,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0; 200,0; 250,0: 315,0; 400,0 мм. Розміри умовних графічних позначень варто обирати залежно від насиченості схем і масштабу креслення з метою забезпечення чіткості зображення.

Допоміжні фігури: квадрати, прямокутники, трикутники, прямі лінії і т.п., пов'язані з основною фігурою геометричним співвідношенням, тобто вписані в окружність, не виступаючи за її кордони, повинні перебувати на одній осі симетрії з основною фігурою.

Приклад

Кут між лініями під час позначення сповіщувачів повинен бути 60°( або 90°).

Приклад

У позначенні сповіщувачів вершина кута, створеного двома лініями, указує на напрямок дії.

Трикутники, які використаються як допоміжні фігури, повинні бути рівносторонніми.

У таблицях Д.1 – Д.6 додатків представлені умовні графічні позначення елементів систем охоронного призначення, які є основними й не мають напрямку дії, у цьому випадку наносяться на схемах без повороту допоміжних фігур.

Приклад

Графічні умовні позначки елементів, які мають напрямок дії (об'ємні й лінійні сповіщувачі, телекамери й т.п.), якщо буде потреба вказати напрямок дії, позначаються з нахилом осей фігур щодо основного положення з поворотом допоміжних фігур у бік напрямку дії.

Приклад

Для позначення ліній групових зв'язків (шлейфи сигналізації, сигнальні лінії й т.п.) варто використовувати стовщені лінії.

Приклад

Для пошуку окремих шлейфів сигналізації й електричних зв'язків під час злиття в лінію групового зв'язку варто показувати кожну лінію під прямим кутом, або зі зламом під кутом 45 . У випадку, якщо нанесені лінії зламу окремих шлейфів сигналізації й електричних зв'язків, точка зламу повинна бути віддалена від лінії групового зв'язку не менше ніж на 3 мм, нахилені ділянки сусідніх ліній, розташованих на одній стороні групового зв'язку, не повинні перетинатися, а відстань між сусідніми лініями, які відходять на різні сторони, повинна бути не менше 2мм. Біля злиття окремих шлейфів сигналізації в лінію групового зв'язку може вказуватися номер шлейфа сигналізації (сигнальної лінії й т.п.).

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.  Завантажити систему Компас-Графік 5.Х.

2.  Відкрити файл план будівельного об'єкта, створеного в лабораторній роботі № 1.

3.  Створити вид № 2 з відповідним масштабом зображення для схеми побудови системи ОПС.

4.  Розмістити сповіщувачі системи ОПС на будівельному плані об'єкта.

5.  З'єднати сповіщувачі лініями зв'язку.

6.  Нанести необхідні текстові позначення. Заповнити технічні вимоги й технічні характеристики.

7.  Зберегти об'єкт у файл.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Що таке анотаційні об'єкти? Чи можна вважати вид зі схемою розташування сповіщувачів анотаційним об'єктом?

2.  Як вибирається діаметр окружності основної фігури позначення датчика?

3.  Назвіть основні правила позначення групових ліній зв'язку.

4.  Назвіть правила позначення елементів, які мають напрямок дії.

5.  Назвіть правила побудови допоміжних фігур при позначенні сповіщувачів системи ОПС.

6.  Назвіть порядок заповнення технічних вимог.

Лабораторна робота № 3.
Вивчення інтерфейсу 3D

Мета: ознайомитись з командами 3D графіки; вивчити операції видавлювання, обертання й кінематичної.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Інтерфейс Компас-3D має загальне оформлення, що відповідає прийнятому в операційній системі [5, 7, 8].

Після запуску Компас-3D викличте з меню Файл команду Створити\Деталь(або нажати кнопку Нова деталь на Панелі управління). Стандартне розширення файлу *.m3d.

У вікні Компас-3D з'явиться вікно деталі з Деревом побудови деталі.