Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 14

№ п/п

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1.

Звуковий

ОПЗ

2.

Мовний

ОПМ

3.

Світловий

ОПСВ

4.

Комбінований звуковой

ОПСВЗ

5.

Комбінований світло-мовний

ОПСВМ

Таблиця Д.4. Позначення систем передачі тривожних повідомлень і пультів централізованого спостереження

№ п/п

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1.

Ретранслятор або транслятор

Р, Т

2.

Пристрій з'єднання системи передачі тривожних повідомлень або пристрій з'єднання пульта централізованого спостереження

ПРСПС, ПРСП

3.

Пульт централізованого спостереження

ПЦС

4.

Блок нарощування системи передачі тривожних повідомлень або блок нарощування пульта централізованого спостереження на N одиниць (каналів зв'язку) місткості

БНС, БНП

5.

Передавальна антена передавача

ПАПД

6.

Приймальна антена приймача

ПАПР

7.

Приймально-передавальна антена приймача-передавача

ППА

8.

Принтер

ПР

9.

Аудіо магнітофон

АМ

10.

Професійна персональна електронно-обчислювальна машина або персональний комп'ютер

ППЕОМ, ПК

11.

Сервер

СР

Таблиця Д.5. Позначення охоронних теле(відео) систем

№ п/п

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1.

Телекамера

ТВК

2.

Телекамера в герметичному корпусі

ТВКГ

3.

Теле(відео) ретранслятор або транслятор

Т(В)Р, Т(В)Т

4.

Теле(відео) підсилювач

Т(В)П

5.

Відеоквадратор

ВК

6.

Відеомультиплексор

ВМ

7.

Відео принтер

ВПР

8.

Теле(відео) перетворювач

Т(В)ПЧ

9.

Теле(відео) фільтр

Т(В)Ф

10.

Теле(відео) сповіщувач руху

Т(В)З

11

Відео монітор

ТВМ

12.

Відеомагнітофон

ТВМАГ

13.

Цифрові пристрої запису відео- і аудіо- інформації

ЦПЗВ

14.

Відео(аудіо)домофон

В(А)Д

15.

Блок нарощування теле(відео) системи на N одиниць (відеоканалів) місткості

БНТ(В)

Таблиця Д.6. Позначення каналів передачі повідомлень (зв'язку)

№ п/п

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1.

Радіоканал № 1,2,3..”N”

РКН

2.

Шлейф сигналізації № 1,2,3..”N”

ШС

3.

Сигнальна лінія № 1,2,3..”N”

ЛС

4.

Волоконно-оптичний канал № 1,2,3..”N”

В

5.

Відеоканал (відео кабель) № 1,2,3..”N”

ВК

6.

Телефонна лінія № 1,2,3..”N”

ТЛ

7.

Безпосередня лінія зв'язку № 1,2,3..”N”

БЛЗ

ЗМІСТ

Стор.

Вступ. 3

Організація і порядок виконання лабораторних робіт. 4

Лабораторна робота № 1. Будівельний план. 5

Лабораторна робота № 2. Побудова схеми розташування системи ОПС.. 8

Лабораторна робота № 3. Вивчення інтерфейсу 3D.. 12

Лабораторна робота № 4. Складна 3D деталь. 18

Лабораторна робота № 5. Побудова 3D деталей-заготівок. 23

Лабораторна робота № 6. Побудова 3D моделі 26

Лабораторна робота № 7. Створення "заготівок креслень" по
3D моделям. Обмін даними між системами Компас-графік та AutoCAD. 29

Лабораторна робота № 8. Побудова графіків. 36

Література. 41

Додатки. 42

Зміст. 47