Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 4

У вікні деталі показані осі координат. Відразу після створення нової деталі на верхньому рівні Дерева побудови деталі з'являється елемент Деталь, що у свою чергу містить базові елементи: початок координат і три ортогональні площини проекцій.

Будь який елемент у Дереві побудови деталі можна перейменувати відповідно до його призначення. Перейменувати елемент Деталь. Для виконання повільно два рази (з більш тривалим, чим при подвійному щиглику, інтервалом) клацнути мишею по його назві й ввести нове позначення – "ххх".

Щоб закінчити редагування назви, натиснути клавішу Enter або клацнути мишею поза списком елементів дерева.

Зберегти файл під ім'ям ххх. За замовчуванням до імені файлу система додасть розширення "m3d".

Створення підстави. Створення деталі в Компас-3D починається з побудови підстави. Підстава є в будь-якої деталі; вона завжди одна. Далі до підстави додаються (або видаляються) додаткові об’єми.

Як основа для створення об'ємних тіл використовуються плоскі зображення, які називаються ескізами.

Як правило, для побудови ескізу підстави вибирають одну з існуючих у файлі деталі проекційних площин.

Якщо деталь симетрична, то бажано, щоб проекційні площини збігалися із площинами симетрії деталі. У цьому випадку при подальших операціях не доведеться витрачати час на додаткові допоміжні побудови.

1. Створення деталі за допомогою операції видавлювання.

Створення підстави.Для створення першого ескізу використайте фронтальну площину. Клацніть мишею на елементі Фронтальна площина в Дереві побудови деталі. На робочому полі з'явиться прямокутна рамка, що позначає фронтальну площину.

Нажати кнопку Новий ескіз на Панелі управління. При відкритті ескізу система переходить у режим редагування ескізу. У цьому режимі Склад, Панель управління, Інструментальна панель, рядок Параметри і рядок Стан міняється й стає таким же, як при роботі із графічним документом Компас-Графік 5.10.

Натиснути кнопку Прямокутник по центру на Інструментальній панелі. В якості точки центру прямокутника вказати точку початку координат. У рядку Параметри уведіть висоту прямокутника 260 і ширину 30 мм (рис. 3.1).

Після побудови прямокутника нажати кнопку Закінчити ескіз.

У Дереві побудови деталі з'явиться новий елемент – Ескіз 1.

Ескіз є плоским об'єктом. Для додання обсягу елементу Підстава необхідно вказати третій розмір (уздовж осі Z). Для цього використайте команду Операція видавлювання. Указати мишею елемент Ескіз 1 у Дереві побудови деталі й натиснути кнопку Операція видавлювання на Інструментальній панелі.

Виберіть напрямок видавлювання – Пряме або Зворотне, Два напрямки, Середня площина, включивши відповідну опцію діалогу.

Числові параметри елемента видавлювання. При створенні елемента видавлювання, що приклеюється, у полі Тип доступно кілька варіантів визначення глибини видавлювання: На відстань, До вершини, До поверхні, До найближчої поверхні, Через усю деталь.

В діалозі параметрів, що з'явився, включити опцію Середня площина, задати Відстань 140 мм і нажати кнопку Створити.

У результаті виконання команди створюється підстава деталі – паралелепіпед з розмірами 30×140×260 мм (рис. 3.2).

Рис. 3.1. Ескіз підстави

Рис.3.2. Деталь

Переглянути отриману деталь, повертаючи її мишею при включеній кнопці Повернути.

При такому способі побудови всі три базові площини є площинами симетрії підстави.

Для зміни режиму відображення деталі використовуються кнопки Каркас, З видаленням невидимих ліній, Невидимі лінії тонкі, Напівтонове.

Режим відображення, деталі що рекомендується – Напівтонове.

2. Створення деталі операцією обертання.

У Фронтальній площині через точку початку координат паралельно осі X побудувати вісь операції обертання (стиль лінії – Осьова).

Контур майбутньої деталі створений двома послідовними відрізками зі стилем лінії Основна. Відрізки не повинні перетинати Осьову лінію.