Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 9

Рис.7.2. Настроювання параметрів Заготівка креслення

Система автоматично сформує зазначені зображення й розмістить їх у новому файлі креслення Компас-Графік (рис. 7.3). Кожен вид, розріз або перетин будуть розміщені в окремому виді креслення, що має відповідну назву.

Формат аркуша буде підібраний таким чином, щоб всі види помістилися на ньому повністю.

Якщо види мають однаковий масштаб, вони будуть розташовуватися на кресленні з урахуванням проекційних зв'язків.

Збережіть креслення, що вийшло, проставте на ньому необхідні розміри й технологічні позначення, оформіть документ.

Графічний редактор Компас-Графік дозволяє імпортувати файли форматів, підтримуваних системою AutoCAD (двійковий DWG і текстовий DXF), а також експортувати власні файли у зазначені формати. Завдяки цьому можливий обмін інформацією між підприємствами й підрозділами, що використовують для випуску документації різні САПР.

Рис. 7.3. Результат створення Заготівки креслення

При виконанні операцій конвертування варто враховувати, що не всі графічні редактори дозволяють створювати однакові типи об'єктів з однаковими параметрами. У зв'язку із цим при передачі інформації з однієї графічної системи в іншу (конвертуванні файлів з одного формату в іншій) може виникнути ситуація, коли цільовий формат не підтримує об'єкти або параметри об'єктів, записані у вихідному форматі. Іноді такі об'єкти можна перетворити в схожі об'єкти цільового формату таким чином, щоб їхнє зображення збереглося без змін. Наприклад, лінійний розмір Компас-Графік перетворюється в розмір формату DXF; при цьому зображення розміру не змінюється, але всі частини розмірного напису (текст, спецзнак і т.д.) перетворюються в простий текст.

Для читання файлів, записаних у форматі DXF або DWG, викличте команду Імпорт із меню Файл. У підменю, що відкрилося, виберіть команду Читати DXF... або Читати DWG...

У діалозі, що з'явився, Вибір файлу вказати файл *.dxf або *.dwg для читання.

Після вибору файлу на екрані відобразиться діалог, у якому можна настроїти параметри імпорту. Його опції розглянуті далі.

Після настроювання параметрів імпорту натиснути кнопку Почати читання діалогу. Обраний файл буде імпортований у Компас-Графік.

При читанні файлів формату DXF (DWG) доступні 2 варіанти розміщення отриманого зображення:

у новому документі (він створюється системою в процесі імпорту);

у поточному документі (він повинен бути заздалегідь створений і відкритий користувачем).

За замовчуванням при імпорті файлу створюється новий фрагмент Компас-Графік, у якому розміщуються імпортовані об'єкти. Цей фрагмент розташовується там же, де імпортований файл, і має таку ж назву. Наприклад, при читанні файлу Reductor.dwg, розташованому в каталозі C:\Work, система автоматично сформує в цьому каталозі файл Reductor.frw.

Щоб указати для збереження результатів імпорту інший файл, натиснути кнопку Вибрати файл. У діалозі, що з'явився на екрані, виберіть раніше створений Компас-фрагмент або введіть у поле Ім'я файлу нове ім'я файлу – система створить фрагмент із заданим ім'ям.

Для того щоб імпортовані об'єкти відображалися на екрані під час читання, потрібно включити опцію Відображати на екрані.

Ви можете розмістити об'єкти імпортованого документа в активному на момент читання фрагменті або в поточному виді активного креслення. Для цього включити опцію Читати в поточний вид.

При читанні в активний документ можна вибрати спосіб розташування імпортованих об'єктів за допомогою опцій – На прошарки-джерела й На поточний прошарок.

При читанні на прошарки-джерела в Компас-документі буде створено стільки ж прошарків, скільки є в імпортованому файлі; об'єкти будуть розподілені по них так само, як в імпортованому файлі. Іншими словами, у цьому випадку всі об'єкти будуть розташовуватися на "своїх" прошарках.