Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 6

Побудувати допоміжну пряму, паралельну верхньому горизонтальному ребру грані, на відстані 75 мм від нього. Побудувати прямокутник висотою 110 мм і шириною 180 мм. Правий верхній кут прямокутника помістити в точку перетинання прямої з лівим вертикальним ребром грані.

Викликати команду Дуга по 2 точкам. Побудувати дугу з розмахом 180 градусів по кінцевих точках лівого вертикального відрізка прямокутника.

Видалити цей відрізок і допоміжну пряму (рис. 4.2). Закінчити ескіз.

У Дереві побудови деталі з'явиться новий елемент – Ескіз 2.

Указати мишею Ескіз 2 у Дереві побудови деталі й нажати кнопку Приклеїти видавлюванням.

Візуально оцінити напрямок видавлювання по фантому вушка й вибрати Прямий або Зворотний напрямок параметрів у діалозі, що з'явився.

Для полегшення вибору напрямку видавлювання в полі Орієнтація виберіть пункт Ізометрія.

Задати Відстань 24 мм. Нажати кнопку Створити.

Модель перешикується, і до підстави буде приклеєний елемент видавлювання – вушко.

Перевірити правильність побудови, обертаючи деталь за допомогою команди Повернути.

3. Створення бобишки на зовнішній поверхні вушка.

Приклеїти до зовнішньої сторони вушка круглу бобишку, що виступає на 6 мм.

Вибрати зовнішню грань вушка й створити на ній новий ескіз.

Ребра грані, на якій розташований ескіз, є допоміжними графічними об'єктами цього ескізу. Їх можна використати як об'єкти для прив'язки.

Викликати команду Окружність. Вказати точку центра окружності. Для цього включити локальну прив'язку Центр і клацнути мишею по ребру-дуги базової грані. Ввести радіус, указавши точку на окружності. Для цього клацнути мишею в початковій або кінцевій точці ребра-дуги при спрацьовуванні глобальної прив'язки Найближча точка. Закінчити ескіз.

Вказати мишею Ескіз 3 у Дереві побудови деталі й нажати кнопку Приклеїти 4 видавлюванням. Візуально оцінивши напрямок, вибрати Прямий або Зворотний напрямок видавлювання. Задати Відстань 6 мм. Нажати кнопку Створити.

Рис.4.3. Бобишка на зовнішній грані вушка

До зовнішньої грані вушка буде приклеєний елемент видавлювання – бобишка АЕ 110 мм (рис. 4.3).

4. Створення бобишки на внутрішній поверхні вушка.

Повернути деталь за допомогою кнопки Повернути так, щоб була видна внутрішня поверхня вушка. Виберіть цю поверхню, клацнувши по ній лівою кнопкою миші. Створіть на обраній поверхні новий ескіз.

Викликати команду Окружність. Указати точку центра окружності. Для цього включити локальну прив'язку Центр і клацнути мишею по ребру-дуги базової грані. У Рядку параметрів уведіть значення радіуса 42,5 мм. Закінчити ескіз.

Указати мишею елемент Ескіз 4 у Дереві побудови деталі й виконати команду Приклеїти видавлюванням.

У діалозі, що з'явився, вибрати Прямий або Зворотний напрямок видавлювання й задати Відстань 6 мм. Виконати команду Створити.

До внутрішньої грані вушка буде приклеєний елемент видавлювання – бобишка Æ 85 мм.

Створення отвору у вушку. Створити новий ескіз на плоскій грані тільки що створеної бобишки.

Викликати команду Окружність. Вказати точку центру окружності. Для цього включити локальну прив'язку Центр і клацнути мишею по ребру базової грані. У рядку Параметри ввести значення радіуса 22,5 мм. Закінчити ескіз.

Указати мишею Ескіз:5 у Дереві побудови деталі й натиснути кнопку Вирізати видавлюванням.

Рис. 4.4. Отвір, видавлений через вушко й дві бобишки

У діалозі, що з'явився, опціями Прямий або Зворотний напрямок задати напрямок видавлювання від внутрішньої бобишки . Задати спосіб визначення глибини видавлювання Через усю деталь і нажати кнопку Створити. У деталі через три елементи (вушко й дві бобишки) буде вирізано видавлюванням отвір (рис. 4.4).

При заданні глибини видавлювання по можливості використовуйте опції До вершини й Через усю деталь. Це дозволить автоматично зберегти топологію деталі при її редагуванні.

За допомогою команди Дзеркальна копія створити об'єкт вушко 2, симетрично побудованій.