Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 10

Ви можете задати значення коефіцієнта масштабування графічних об'єктів і текстів. Це настроювання звичайно потрібно, якщо імпортований документ містить зображення великого об'єкта (наприклад, моста) або топографічної карти в натуральну величину, тому що в Компас-Графік існує обмеження на максимальну довжину об'єктів – 5×107мм. Для завдання коефіцієнта масштабування служить поле Масштабна вкладці Властивості.

У документах форматів DXF й DWG як одиниці виміру довжини можуть використовуватися як міліметри, так і дюйми. Перед читанням можна необхідні одиниці виміру за допомогою однойменного списку на вкладці Властивості.

Якщо в результаті імпорту одержано неприродно збільшене або зменшене зображення, те це може свідчити про неправильний вибір масштабу або одиниць виміру. Для коректування розмірів об'єктів спробуйте змінити один із цих параметрів (найімовірніше, буде потрібно зміна коефіцієнта масштабування) і повторити читання файлу. Корисно також відкрити імпортований документ у системі AutoCAD і переглянути його, звертаючи увагу на розмір і масштаб зображення.

Про те, що зображення в імпортованому (вихідному) кресленні було збільшено, може свідчити нестандартний розмір рамки креслення або основного напису, іноді (у тому випадку, якщо виконувалось збільшення в ціле число раз) кратний якому-небудь зі стандартних значень. Обчисливши відношення отриманого розміру зазначених об'єктів до бажаного, можна визначити коефіцієнт масштабування, з яким потрібно імпортувати файл.

Говорячи про розміри геометричних об'єктів, отриманих при імпорті, варто відмітити також, що в Компас-Графік існують так називані аннотаційні об'єкти – об'єкти, розмір яких не залежить від масштабу, а виміряється "по папіру". Типовий аннотаційний об'єкт – розмір, тому що його параметри (довжина стрілки, вихід виносных ліній за розмірну й ін.) однакові у всіх видах креслення, у тому числі маючим різний масштаб. До аннотаційних об'єктів також віносяться: лінії-винесення, лінії перетинів, позначення баз і допусків форми і т.п. У системі AutoCAD об'єктів з подібними властивостями немає, тому зміна масштабу впливає також на розміри, лінії-винесення, і т.п.

Якщо при імпорті які-небудь об'єкти документа AutoCAD розпізнаються як аннотаційні (звичайно це розміри й лінії-винесення), то їхні габарити в документі, що вийшов, визначаються тільки його настроюваннями (наприклад, довжина стрілки – 5 мм, висота шрифту – 7 мм і т.д.). Тому в результаті читання зображення, наприклад, моста в натуральну величину, у Компас-документі можна виявити наступне: при перегляді зображення в масштабі, що дозволяє відобразити на екрані всі об'єкти одночасно, дрібні частини розмірів і ліній-винесень (стрілки, написи) не відображаються. Вони стають помітні тільки при значному збільшенні масштабу.

В той же час деякі об'єкти, що виглядають як аннотаційні, при імпорті не розпізнаються як такі. Вони читаються у вигляді макроелементів або наборів відрізків. Наприклад, у макроелементи можуть перетворюватися деякі типи розмірів. Макроелементи, на відміну від аннотаційеих об'єктів, масштабуються.

В імпортованому документі можлива присутність різних типів розмірів. Тому, якщо в отриманому при імпорті документі спостерігається велика різниця в розмірах однотипних об'єктів, то, найімовірніше, при імпорті був невірно обраний коефіцієнт масштабування.

Для виправлення положення рекомендується імпортувати документ із іншим коефіцієнтом масштабування. Якщо отриманий документ – креслення, можна спробувати змінити масштаб виду, у якому перебуває імпортоване зображення.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.  Завантажити систему Компас-Графік 5.Х.

2.  Відкрити 3D модель Будівельний об'єкт і створити Заготівлю креслення.

3.  Зберегти креслення, що вийшло, у форматі CDW, проставити на ньому необхідні розміри й технологічні позначення, оформити документ.

4.  Зробити експорт у формати DXF й DWG.