Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 13

№ п/п

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1.

Точковий (загальне позначення)

СТ

2.

Поверхневий (загальне позначення)

СП

3.

Лінійний (загальне позначення)

СЛ

4.

Об'ємний (чутливий елемент загальне позначення)

З

5.

Комбінований (загальне позначення)

СС

6.

Активний (загальне позначення)

СА

7.

Об'ємний активний передавач

СОАПД

8.

Об'ємний активний приймач

СОАПР

9.

Лінійний активний передавач

СЛАПД

10.

Лінійний активний приймач

СЛАПР

11.

Точковий ручний або ножний (загальне позначення)

СТР, СТН

12.

Точковий магнітоконтактний

СТМК

13.

Точковий электроконтактний

СТІК

14.

Точковий магнітоконтактний ручний або ножний

СТМКР, СТМКН

15.

Точковий электроконтактний ручний або ножний

СТЕКР, СТЕКН

16.

Поверхневий омічний типу “фольга”

СПФЛ

17.

Поверхневий омічний типу “ дріт в накладку” відкритого блокування або лінійний омічний типу “дріт”

СППРВ, СЛДР

18.

Поверхневий омічний типу “ дріт в трубі” прихованого блокування

СППРП

19.

Поверхневий ударнонтактний або віброконтактний

СПУК, СПВК

20.

Поверхневий ємнісний або електростатичний

СПЄ, СПЕС

21.

Поверхневий вібраційний

СПВ

22.

Поверхневий п'єзоелектричний

СППЕ

23.

Об'ємний акустичний

СОА

24.

Об'ємний інфрачервоний

СОІЧ

25.

Об'ємний радіохвильовий

СОРХ

26.

Об'ємний ультразвуковий

СОУЗ

27.

Лінійний інфрачервоний

СЛІЧ

28.

Лінійний радіохвильовий

СЛРХ

29.

Лінійний ультразвуковий

СЛУЗ

30.

Лінійний омічний типу “колючий дріт”

СЛКДР

Таблиця Д.2. Позначення приладів приймально-контрольних і пристроїв управління

№ п/п

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1.

Прилад приймально-контрольний (безадресний)

ППК

2.

Прилад приймально-контрольний адресний

ППКА

3.

Прилад приймально-контрольний доступу

ППКД

4.

Прилад управління

ПРК

5.

Блок нарощування на N одиниць (шлейфів) місткості

БН

6.

Блок нарощування адресний на N одиниць (сигнальних ліній) місткості

БНА

7.

Пристрій управління або пристрій дистанційного управління

ПРК, ПРКД

8.

Пристрій санкціонованого доступу й управління

ПРСДК

9.

Зчитувач

ЗЧ

10.

Пристрій адресний

ПРА

11.

Пристрій з'єднання або пристрій з'єднання об'єктовий

ПРС, ПРСО

12.

Пристрій ущільнення каналів зв'язку

ПРУ

13.

Виносний кінцевий елемент

ВКЕ

14.

Фільтр

Ф

Таблиця Д.3. Позначення сповіщувачів