Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 2

Розміри спорудження й матеріал спорудження вибрати виходячи з варіанта, що відповідає номеру бригади (див. табл. 1.1).

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.  Завантажити систему Компас-Графік 5.10.

2.  На панелі управління вибрати меню Настроювання\Параметрипотокового аркуша\Параметри аркуша\Формат, вибрати формат креслення А2, розташування – горизонтальне.

Рис.1.1. План будівельний

3.  У меню Настроювання\Параметри потокового аркуша\Параметри аркуша\Оформлення, вибрати Робоче креслення будинків і споруд. ДЕРЖСТАНДАРТ 21.103-78.

4.  Заповнити штамп.

5.  Створити вид 1 (див. л.р. № 2 ч. 1). Масштаб зображення 1:40.

6.  Використовуючи меню Геометричні побудови створити креслення будинку (див. табл.1.1).

Таблиця 1.1.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

L1, мм

9500

11000

10000

9500

11000

10000

9500

11000

L2, мм

8500

9725

8725

8250

9525

8725

8250

8725

L3, мм

5000

4500

4000

5000

4500

4000

5500

4500

матеріал

Бетон

Цегла

Камінь

Бетон

Цегла

Камінь

Бетон

Цегла

7.  Місце розрізу вказувати штрихуванням.

8.  Рекомендуються сходові прольоти створити з базового елемента бібліотеки архітектурних елементів.

9.  Використовуючи меню Розміри й технологічні позначенняінструментальної панелі нанести розміри. На будівельному кресленні наносяться основні розміри будинку або споруди.

10.  Зберегти об'єкт у файл.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Порядок оформлення креслення будівельного плану.

2.  Поясніть термін "параметризація".

3.  Настроювання параметрів штрихування.

4.  Які типові елементи використані в роботі?

5.  Перелічіть застосовані в роботі бібліотеки стандартних елементів?

Лабораторна робота № 2.
Побудова схеми розташування системи ОПС

Мета: освоїти практичні навички при проектуванні схем розташування системи ОПС (охоронно-пожежної сигналізації) із застосуванням графічного редактора Компас-Графік.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Для складання схем c метою побудови систем застосовують умовні графічні й літерні позначення ОПС. За допомогою позначення ОПС передається інформація про функціональні властивості елементів (сповіщувачів, пристроїв, приладів і т.п.) [3, 4].

Позначення умовні графічні будують у вигляді схематичного знака (графічного символу), форма якого може не відповідати зображенню реальної конструкції елемента (сповіщувачів, приладу або пристрою). Позначення умовні літерні використовують у вигляді заголовних букв українського алфавіту.

Позначення умовні графічні не повинні містити в собі текстову частину, допускати різне тлумачення або двозначне розуміння й не бути однаковими з іншими позначеннями, значення яких уже визначено.

Позначення умовні графічні розподіляються на:

позначення умовні графічні для визначення основних властивостей;

додаткові символи умовні графічні для визначення другорядних ознак.

Позначення умовні графічні повинні бути одноколірними й контрастними.

Додаткові (кваліфікаційні) символи розміщають поруч із позначеннями умовними графічними. Вони повинні уточнювати конкретне використання основного символу, відображати окремі фізичні явища, приватні функції або властивості. Приклад наведений у таблиці 6 додатків.

Для забезпечення одноманітності позначень умовних графічних, а також для простоти їхньої побудови варто використати основні й допоміжні геометричні фігури.