Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 12

Для читання кривої Безье із креслення у вікні бібліотеки побудови графіків вибирається функція Побудова графіків табличної залежності в декартовых координатах. У діалоговому вікні, що з'явилося, вибирається функція Прочитати пряму Безье із креслення. Компас визначить і запише в таблицю значення Х и F(x) цієї прямої.

Отримані дані можна зберегти. У діалоговому вікні Побудова графіків табличної залежності в декартовых координатах вибираються Варіанти\Запис, указується ім'я й розташування файлу. Дані зберігаються у файл із розширенням *.ftt.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.  Завантажити систему Компас-Графік 5.Х.

2.  Виконати команду Файл\Створити\Аркуш. Оформлення Текст конструкторського документа, перший аркуш ДЕРЖСТАНДАРТ 2.104-68.

3.  Створити вид креслення.

4.  Побудувати відповідні осі координат для графіків.

5.  Підключити бібліотеку побудови графіків. Побудувати графіки функцій {A×sin(B×x)+C} у декартовой і полярної системах координат виходячи з варіанта, що відповідає номеру бригади (див. табл. 8.1).

Таблиця 8.1.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

А

10

5

10

5

20

10

20

10

В

1

0,5

0,2

2

0,5

0,1

2

5

С

20

20

10

10

-10

-10

1

-10

6.  За допомогою бібліотеки побудови графіків виконатити читання кривої Безье із креслення.

7.  Зберегти отриманий табличний графік.

8.  Вивчити структуру отриманого файлу табличного графіка *.ftt.

9.  Зберегти документ у файл.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Пояснити призначення бібліотеки FTDraw?

2.  Перелічити способи побудови графіків за допомогою бібліотеки системи Компас-Графік.

3.  Призначення команди вибору базової точки графіка.

4.  Порівняти системи відліку координат при читанні кривої із креслення й у збереженому табличному графіку *.ftt.

5.  Назвіть правила вибору кількості точок на інтервалі для коректної побудови графіків.

ЛІТЕРАТУРА

1.  Ванін В.А. та ін. Оформлення конструкторської документації. Навчальний посібник. – К. ”Каравела”, 2003, – 160 с.

2.  ГаненкоА.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ. Учебное пособие. – М. ИРПО. Изд. центр ”Академия”, 1998, – 352 с.

3.  ГСТУ 78.11.010-2003. Інженерно-технічна укріпленість та системи сигналізації охоронного призначення. Підприємства торгівлі. Загальні вимоги. Київ. 2003. 21 с.

4.  ДСТУ 4030-2001. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні. – Київ: 2001.

5.  Хокс Б. Автоматизированное проектирование и производство: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991, – 296 с.

6.  Справочник по САПР под редакцией акад. АН УССР В.И. Скурихина. Киев: Техника, 1988 г.

7.  Шпур Г, Краузе Ф-Л. Автоматизированное проектирование в машиностроении. М.: Машиностроение,1988.

8.  http://www.ascon.kiev.ua.

ДОДАТКИ

Таблиця Д.1. Позначення сповіщувачів