Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 11

5.  Змінити настроювання перетворення й повторити п.5.

6.  Зробити імпорт отриманих файлів DXF й DWG у Компас-графік.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Пояснити призначення команди Створити заготівку для креслення.

2.  Перелічити настроювання параметрів заготівки для креслення.

3.  Назвіть призначення обміну даними між системами Компас-Графік й AutoCAD.

4.  Які особливості імпорту й експорту форматів DXF й DWG?

5.  Перелічити формати графічних файлів підтримуваних системою Компас-Графік.

Лабораторна робота № 8.
Побудова графіків.

Мета: вивчити алгоритм побудови графіків функцій у системі Компас-Графік; вивчити алгоритм побудови графіків за табличним даними.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Для побудови графіків у системі Компас-Графік існує стандартна бібліотека ftdraw.rtw.

Можлива побудова графіків функцій у декартовой або полярній системах координат, або на основі табличних даних [1, 8].

Рис.8.1. Вікно бібліотеки побудови графіків

Для підключення бібліотеки Компас-Графік виконати наступне:

виберіть у меню Сервіс команду Підключити бібліотеку;

у стандартному діалозі вибору файлів указати ім'я бібліотеки, яку потрібно підключити, установити режим роботи з нею (діалог, вікно, меню або панель) і натиснути кнопку Відкрити.

Спосіб вибору й запуску на виконання бібліотечної функції залежить від режиму, у якому працює бібліотека. Якщо використовується режим Меню, виберіть команду з назвою бібліотеки в нижній частині меню Сервіс. При цьому розкриється вкладене меню, що містить функції бібліотеки у вигляді команд (вони можуть бути згруповані по розділах). Для запуску функції на виконання виберіть команду меню з ім'ям цієї функції.

Якщо бібліотека працює в режимі Діалог, то для запуску бібліотечної команди на виконання виберіть її назву в списку (при необхідності розгорнувши потрібний розділ бібліотеки) і натиснути кнопку ОК. Можна також двічі клацнути лівою кнопкою миші на назві команди. При роботі в режимі Вікно або Панель необхідно двічі клацнути лівою кнопкою миші на назві потрібної бібліотечної команди для її виконання.

Для відключення бібліотеки від Компас-Графік виконати наступне:

вибрати в меню Сервіс команду Відключити бібліотеку;

у діалозі, що з'явився, відображається список всіх бібліотек, підключених до системи. Указати ім'я бібліотеки, яку потрібно відключити, і натиснути кнопку ОК.

При роботі в режимі діалогу можна також відключити поточну бібліотеку від системи, натиснувши кнопку Відключити, а при роботі в режимі вікна – за допомогою команди Відключити бібліотеку в системному меню вікна.

У вікні бібліотеки Побудова графіків вибирається функція Побудова графіків функціональної залежності у декартових координатах. У діалоговому вікні, що з'явилося, вводиться задана функція з підставленими значеннями з таблиці. Задається інтервал зміни Х і кількість точок. Функція Вказати положення базової точки графіка використовується для постановки точки початку координат. Після виконання вище перерахованих дій натискається кнопка Побудувати графік. Для завершення побудови натискається кнопка Так.

Рис.8.2. Приклади побудови графіків

Для побудови графіка в полярних координатах у вікні бібліотеки побудови графіків вибирається функція Побудова графіків функціональної залежності в полярних координатах. Подальші дії побудови збігаються з діями виконуваними при побудові графіків у декартовых координатах.

Для побудови графіка в декартовых координатах по таблиці у вікні бібліотеки побудови графіків вибирається функція Побудова графіків табличної залежності в декартовых координатах. Діалогове вікно, що з'явилося, ненабагато відрізняється від двох попередніх. Для побудови графіка необхідно вибрати й записати в діалоговому вікні, що з'явилося, значення змінної Х і розрахувати, за допомогою вбудованого в Компас калькулятора, значення функції F(x). Визначення точки початку координат, виконання й завершення побудови графіка здійснюється також як й у двох попередніх випадках.