Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 32

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом по главі 7:

26,515

0,255

-

-

26,77

Разом по главам 1-7:

1131,311

10,89

12,849

-

1155,05

           Глава 8. Інші роботи та витрати.

9.

ДБН Д.1.1-1-2000 дод. Б п.39

Витрати, пов‘язані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво (розрахунок)

-

-

-

62,127

62,127

Разом по главі 8:

-

-

-

62,127

62,127

Разом по главам 1-8:

1131,311

10,89

12,849

62,127

1217,18

Глава 9. Утримання служби замовника та авторський нагляд

10.

ДБН Д.1.1-1-2000 дод. Б п.48

Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5%)

-

-

-

28,555

28,555

11.

ДБН Д.1.1-1-2000 дод. Б п.51

Витрати замовника, пов‘язані з проведенням тендерів (розрахунки)

-

-

-

5,567

5,567

Разом по главі 9:

-

-

-

34,122

34,122

Глава 10. Проектні та  вишукувальні роботи

12.

ДБН Д.1.1-1-2000 Дод. Б п.54

Кошторисна вартість проектних робіт

-

-

-

27,166

27,166

13.

Лист Держбуду України від  11.01.01 №7/7-15

Кошторисна вартість експертизи проектно-кошторисної документації (К=1,1)

-

-

-

2,716

2,716

Разом по главі 10:

-

-

-

29,882

29,882

Разом по главам 1-10:

1131,311

10,89

12,849

126,131

1281,18

14.

ДБН Д.1.1-1-2000  п.2.8.16

Кошторисний прибуток (планові нагромадження) 6% гр 4+5

90,504

0,872

-

-

91,376

Засобами на покриття рисків всіх учасників будівництва

В тому числі:

-

-

-

41,119

41,119

15.

ДБН Д.1.1-1-2000  п.3.2.13.2а

Риски, пов‘язані з проектною документацією (3,6%)

-

-

-

(41,119)

(41,119)

16.

ДБН Д.1.1-1-2000  п.3.1.20

Засоби на покриття додаткових витрат, які пов‘язані з інфляційними процесами (1,8%)

-

-

-

20,559

20,559

1

2

3

4

5

6

7

8

17.

ДБН Д.1.1-1-2000  п.3.1.21

Засоби  на страхування рисків (0,9%)

-

-

-

10,279

10,279

Разом з нарахуваннями:

1221,815

11,77

12,849

198,088

1353,146

Податки, обов‘язкові платежі, які встановлені діючим законодавством та не враховані складовими вартості будівництва

18.

ДБН Д.1.1-1-2000  п.3.1.22

В тому числі:

Комунальний податок (0,5%)

-

-

-

9,868

9,868

19.

ДБН Д.1.1-1-2000  п.3.1.22

Відрахування засобів у державний інноваційний фонд (від об‘єму реалізації продукції) (0,5%)

-

-

-

14,803

14,803

Разом по зведеному кошторисному розрахунку:

1221,815

11,77

12,849

222,759

1377,81

20.

ДБН Д.1.1-1-2000  п.3.1.22

Податок на добавлену вартість (ПДВ-20%)

-

-

-

275,563

275,563

Всього по зведеному кошторисному розрахунку:

1221,815

11,77

12,849

498,322

1653,38

Зворотні суми

21.

ДБН Д.1.1-1-2000  п.2.8.18.1

Від тимчасових будинків та споруд (15% х 5,500)

-

-

-

-

(4,015)