Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 10

Власна вага прогону з П –профілю – 3.3 кг/м, приймається рівномірно-розподіленим навантаженням.

Тимчасове навантаження.

Нормативна величина снігового навантаження визначаємо за формулою:

де  -коефіціент форми снігового навантаження.

   -нормативна величина стігового наватаження;

для визначення коефіцієнта форми снігового навантаження однопрогонової конструкції наобхідно враховувати дані на рисунку. Тоді 

Вітрове наватаження

Вітрове наватаження на висоті 10м від поверхні приймається для ІІ кліматичного району .

В нашому випадку арка відкрита з одного боку , другий бок упирається в стіну, тому се = -1,9.

Тоді

де =0.23 т ; =1,2 тм – розрахункова стискуюча сила та розрахунковий згинальний момент.

 - розрахункова несуча здатність на стиск.

 - розрахункова несуча здатність на згин.

       = 1.1 – коефіціент запасу матеріалу.

Умовна гнучкість арки.

Міцність арки забезпечена.

3. Розділ організації будівництва та

технології будівництва.

3.1. Умови забезпечення будівництва.

Будівництво  будівлі деревообробного цеху  проводиться на теріторії с.Лантрівка Охтирського району.

Будівельний майданчик, який має спокійну форму рельєфу, дозволяє створювати хорошу організаційно-технологічну ситуацію, виконуючи внутрішньомайданчикові та зовнішньо-майданчикові підготовчі роботи.

          Забезпечення будмайданчика водою вирішується підключенням до діючої водопровідної магістралі. Джерелом забезпечення будівельного майданчику теплом прийнята квартальна котельня. Теплозабезпечення здійснюється шляхом підключення будівництва до теплової мережі. Електроенергія поступає від центральної лінії електропередач. Вищезгадані інженерні комунікації використовуються тільки під час будівництва. Знаходячись на відстані 50 м від постійних автомобільних доріг будівельний майданчик легко підключається до цих об’єктів і дозволяє вирішити проблеми з внутрішнім транспортом та зв’язок з об’єктами матеріально-технічного постачання.

3.2. Обгрунтування тривалості будівництва.

          Нормативну тривалість будівництва визначаємо згідно СНиП 1.04.03-85 “Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Розрахункову тривалість будівництва одержуємо при розробці календарного плану.

    3.3. Визначення складу та об’ємів БМР.

В якості нормативних джерел приймаємо IV частину СНиП або збірники типових калькуляцій затрат труда, складені на основі ЕНиР. Об’єми робіт винесені в “Відомість підрахунку об’ємів робіт”. Правила підрахунку прийняті по СНиП IV-2-82.

Приймаючи за основу методи виконання робіт, їхні види, технологічну послідовність і особливості, усі запроектовані машини і механізми скомплектовані в табличній формі.


3.3. Відомість об`ємів робіт на будівництво деревообробного цеху

Відомість об`ємів робіт

основа:                                                          Показники:

1.Норми УКН-2001                                      Площа забудови- 1987,6м2

2.ДБН Д.1.1-1-2000                                     Корисна площа   - 2360,52м2

                                                                      Будівельний об`єм – 11371,54 м3