Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 25

При монтажі монолітних фундаментів і інших елементів підземної частини будинку контролюють відповідність розмірів фундаменту розмірам, закладеним у проекті провадження робіт і в нормах проведення будівельно-монтажних робіт. Головна увага приділити якості привозимой бетонної суміші, операції вібрування (дотримання необхідної товщини шаруючи при укладанні бетону між операціями, часу вібрації), догляду за бетоном. Технологічна перерва до проведення наступного виду робіт повинна скласти не менш 3 днів для необхідного набору міцності бетоном. По закінченню монтажу перевіряється відхилення осей фундаменту від проектних осей. Зсув осей конструкцій фундаментів допускається на ±12 мм. Відхилення позначок опорних поверхонь фундаментів може бути нижче проектних на 20 мм.(тоді провадиться додаткова підлива цементним розчином до проектної точки), але не може ні в якому разі бути вище проектної.

Вихідними даними є нормативні навантаження від:

-  від власної ваги самої опалубки, що має склад – деревина (800кг/м3), сталь (7500кг/м3);

-  від власної ваги свіжіукладеної бетонної суміші з важкого бетону (2500кг/м3);

-  вібрування бетонної суміші (100кг/м2 горизонтальної поверхні) - вертикальна складова навантаження;

-  вібрування бетонної суміші (200кг/м2 горизонтальної поверхні) - горизонтальна складова навантаження;

Необхідний проліт для лицьової поверхні дошки опалубки знаходимо по формулі:

Необхідний проліт для схованої поверхні дошки опалубки знаходимо по формулі:

Де h-товщина дощок;

   p-горизонтальний тиск бетонної суміші;

Тоді:

             

        

Розрахунок міцності стін опалубки.

Розрахункове зусилля, яка  сприймається стійкою:

 

де а – сторона перетину квадратної стійки, см;

    l0 - вільна довжина стійкі ( )

тоді

Розрахунок міцності стін опалубки ведемо по формулах:

R- розрахунковий опор деревини стиску;

F- розрахунковий перетин стійки

m- коефіцієнт умови роботи

Перевіряємо умову міцності:

Умова міцності виконується.

4.8. . Розрахунок небезпечних зон при монтажу конструкцій.

При  монтажному процесі виявляються й встановлюються небезпечні зони у відповідності зі СНиП III-4-80.

Межа небезпечної зони для перебування людей під час монтажу конструкцій в горизонтальному положенні від можливого місця її падіння  при роботі крана МКА-16

Rнеб.з= Lmax +0.5Lгр +Lз

де:

 Lmax- радіус оберту стріли крюку крану з вантажем на максимальному вильоті;

 Lгр – довжина вантажу,м;

 Lз  - табличний запас

Межа небезпечної зони для перебування людей під час монтажу конструкцій при підйомі та встановленні  в горизонтальному положенні від можливого місця її падіння  при роботі крана МКА-16

Rнеб.з= Lmax +Lгр +Lз

При монтажу колони будівлі:

 Rнебз= Lmax +Lгр +Lз = 7,5 + 4,8 + 5= 19,1 м

При монтажу плит покриття:

 Rнебз= Lmax +0,5Lгр +Lз = 7,5 + 0,5*6 + 5 = 17,3 м

          При роботі поблизу небезпечних  ліній електропередачи найменша відстань приймається при напрузі лінії електропередачи 150-220 квт – 5 м. Небезпечна зона в місцях прокладання тимчасових електричних мереж визначається простором, у межах якого робітник може торкнутися проводів. Небезпечна зона в цьому випадку визначається максимальною довжиною елемента плюс 1 м. Территория огороджуется збырно—разборними елементами висотою 1,2м.

Вертикальні небезпечні зони, що виникають на верхніх поверхах, варто приймати такі:

·  відстань від гака до монтажного обрію - 2 м;

·   відстань від стріли гака до найближчого до крана елемента будинку по горизонталі - 1 м;

·  відстань від противаги до max виступаючого елемента будинку - 0,4 м.