Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 19

Вода на будівельному майданчику витрачається на виробничі, господарсько-побутові і протипожежні цілі.

Витрата води на виробничі потреби.

 Визначаємо на основі календарного графіка.

Для виготовлення цементних розчинів для проведення опоряджувальних робіт обсягом  57 м3 необхідно 15653 л , виходячи з потреби води на виробничі потреби при виготовлені бетону на 1 м3  275 літрів.   

По максимальній потребі знаходимо секундну витрату води:

,

де k=1,6,  t=8 часів.

Витрата води на господарсько-побутові потреби.

 Споживачі води.

 Одиниці обмірювання.

 Норма витрати.

 Коеф нерівном потреб

 Прод спожив., годин.

Господарсько-питні потреби будівельного майданчика.

Душові установки.

20

45

2,7

1

8

0,75

На госп-побутові потреби:

Qмах= 10 х 20= 200 л/см;

Де 10- максимальна кількість працівників в один день;

     20 – норма витрати води на 1 чол в день.

Секундна витрата води на госп-побутові потреби

, де

=2,7

Qгосп-побут= 200 х 2,7 / (8 х 3600)=0,018 л/сек.

На душові установки:

Qмах= 10 х 30 = 300 л/см;

Секундна витрата води на душові потреби з урахуванням того, що 40% чол які роблять в зміну викосритовують душові.

Q душ= 300 х 0,4 х 1 / ( 8 х 3600)=0,004 л/сек;

Витрата на госп-побутові потреби складається з витрати води на приготування їжи, та санвузли, визначається за формулою:

Qгосп=Qхгосп-побут+ Q душ = 0,018+0,004=0,022 л/сек.

Витрата на  пожежегасіння

Кількість води на пожежегасіння варто приймати 10 л/сек, тобто передбачається одночасна дія двох струй з гідрантів по 5 л/сек кожний. Приймаємо діаметр водопровода 100 мм.

Сумарна витрата води визначається:

Так як пожгідранти для пожежегасіння проектуються на постійну лінію водопроводу, то ми їх не враховуємо ядл тимчасової:

Qзаг=0,5(Qпр+Qгосп)+Qпож= 0,5 (0,87+0,022) =0,4 л/сек.

Діаметр труби для тимчасового водопроводу розраховують по формулі:

.

Приймаємо  трубу діаметром  25  мм.


4. Розділ охорони праці

Найважливішою державною задачею є створення безпечних умов праці, забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов і виключення травматизму і професійних захворювань у будівництві.

 Планування заходів щодо охорони праці являє собою одну з головних задач створення безпечних і здорових умов праці будівельників, зводить до мінімуму імовірність чи поразки захворювання працюючих з одночасним забезпеченням комфортності при максимальній продуктивності.

Відступ від нормального режиму роботи і порушення вимог техніки безпеки можуть привести до погіршення здоров'я працюючих і до зниження продуктивності праці.

Поліпшення умов праці і підвищення його безпеки приводять до зниження виробничого травматизму і професійних захворювань.

4.2  Техніка безпеки при проведення будівельних робіт.

  Для безпечного проведення усіх видів робіт необхідно додержуватись вимог СНіП Ш-4-80  “Техніка безпеки в будівництві”.      

  Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів.