Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 28

      Будівельне виробництво, пов’язане з великою кількістю відходів, забруднює навколишнє природне середовище. Будівельні машини, парк яких все більше розвивається, пересуваючись по поверхні землі, порушують природну структуру, вихлопні гази та інші відходи забруднюють атмосферу, відходи при митті машин забруднюють  водоймища. Також при виконанні покрівельних робіт та влаштуванні гідро- та пароізоляції на будівництві розігрівають бітумні та дьогтьові мастики, які при нагріванні випаровують дуже шкідливі та отруйні  для організму людини речовини. Ці речовини уявляють собою канцерогенні викиди, які ушкоджують навколишню оточуючу середу будівельного виробництва , тим самим отруюючи не тільки атмосферне повітря, а й флору і фауну, які тісно взаємопов’язані між собою.

     Таким чином, щоб якомога більшь зменшити викиди у атмосферу шкідливих речовин потрібно впроваджувати в будівництві,а взагалі в усіх галузях промисловості, наступні заходи.

     Потрібно вдосканалити технологію спалювання усіх видів палива. Треба надати перевагу використанню більш теплоємких його видів з меншим процентом відходів при спалюванні.

     На будівництві та підприємствах усіх галузей промисловості треба використовувати сучасні пилегазоочисні споруди, розробити нові схеми технологічних процесів із замкнутим циклом виробництва, що дасть змогу переробляти відходи на корисні продукти одночасно із здійсненням основного виробничого процесу.

По закінченню будівництва потрібно відтворити весь зелений масив та озеленити територію забудови.   Тому що лісова рослинність та усілякі зелені насадження значно зменшують забруднення повітря шкідливими речовинами .

Усі заходи щодо охорони та раціонального використання атмосферного повітря можуть бути ефективними, якщо в природоохоронній роботі дотримуватись принципу єдності інтересів суспільства, трудового колективу і окремої особи в знижені забруднення. Існуючі суперечності треба вирішувати шляхом удосконалення планування, управління й організації будівельного виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробничу і природоохоронну діяльність.


Список використаних джерел.

1.  Методические указания по выполнению светотехнического расчета производственного здания, ССХИ, 1994. 

2.  СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. М.; ЦИТП, 1987, 36с.

3.  СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве. М., Стройиздат, 1985.

4.  Фомица Л.М. Расчет и проектирование пространственных покрытий зданий и сооружений. Методические указания к дипломному проектированию, 1990.

5.  Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический. Госстройиздат, М. 1960.

6.  Современные пространственные конструкции. Справочник. Под редакцией Ю.А. Диховичного, Э.Э. Жуковского, М. 1991..

7.  Драченко Б.Ф., Ерисова Л.Г., Горбенко П.Г. Технология строительного производства., М., “Агропромиздат”, 1990.

8.  “Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве”, ЦНИИСМТП, М., Стройиздат, 1987.

9.   СН 391-68 “ Указания по разработке сетевых графиков и применения их в строительстве “.

10.   Павлов А.П. Методические указания по решению вопросов охраны труда и охраны природы в дипломных и курсовых проектах. - ССХИ, 1996.

11.  Орлов и др. “Инженерные решения по охране труда в строительстве”, М. Стройиздат, 1985.

12.  Методические указания. Дипломное проектирование. Объем, содержание и методика выполнения экономической части дипломных проектов. Сумы, ИПП Мрія -1 ЛТД, 1996, (авт. Беловол В.В.).

13.  Методические указания к расчету параметров и выбору оборудования для устройства свайных фундаментов. - Сумы, СГАУ, 1998, (авт.  Павлов А.П.)

14.   ДБН Д.1.1-2000 –Державні будівельні норми “Правила визначення вартості будівництва” Київ – “Інпроект” – 2000 , 432 с.

15.  РЕКН –99 (ДБН Д.2.2-99) – ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Київ, Держбуд – 99.