Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 26

4.9. Розрахунок штучного освітлення будмайданчику.

Система штучного освітлення будмайданчику виконується у відповідності до СНиП П-4-79 “Природне та штучне освітлення” та СН 81-80 “Проектування освітлення будівельних майданчикіів”.

Дорогу шириною 6 м до будмайданчика освітлює  світильники СК3Р-2х250 з ламапами накалювання СПП-200М (Ф = 2800лк), які розташовано на опорах 8 м на відстані 7 м. Визначим необхідний прольот між опорами при нормативній освітленості дороги .

Розрахунок ведемо за формулою:

де    =2800лм;

        - коефіцієнт використання світлового потоку, який визначено нижче;

    =1,3 – коефіцієнт запаса для світильніків з лампами накалювання

     b- ширина дороги;

Приймаємо L =50м між опорами світильників.


6. Економічний розділ.

Визначення кошторисної вартості будівництва об’єкту.

Кошторисна вартість загальнобудівельних робіт визначається локальним кошторисом. При розробці кошторису на загальнобудівельні роботи використовуються дані обйомних робіт та їх одиничні вартості.

На підставі локальних кошторисів на загальнобудівельні та спеціальні роботи розроблено об’єктний кошторис. Сума витрат по зведеному  кошторисному розрахунку склала повну кошторисну вартість будівельного об’єкту, котра є основною для розрахунку техніко-економічних показників по об’єкту.

При розробці кошторисів використовувались будівельні норми України “Порядок визначення вартості будівництва здійснюючого на території України” ДБН   Д.1.1-1-2000  .

6.1. Розрахунок економічної ефективності від використання

 ефективного будівельного матеріалу.

Визначаємо ефект від використання полімерно-бітумного вяжучого для виготовлення асфальтобетонної суміші при влаштуванні підлоги. Вмкористання ПБВ дозволяє збільшити строк служби покриття, знизити витрати на експлуатацію даної конструкції підлоги.

Для порівняння в яксоті еталону приймаємо асфальтобетонну підлогу на основі стагдартного вяжучого, дані приведені в таблиці.

Розрахунок нового єкономічного  ефекта визначаємо за формулою:

           

За умову , що  З1= 0 та З2 = 0, визначаємо

З с-1= 843 + 0,15 * 164 = 867,6 грн/ 100м2

З с-2 = 810 + 0,15 * 109 = 826,35 грн/ 100м2

Коефіціент врахування змінення строку служби складає згідно

СН-509-88 прил.2. :

Економічний ефект у сфері експлуатації згідно СН-509-88 стор.14:

Загальний річний ефект на необхідний об`єм робіт

6.2  Кошторисна документація


6.3. Розрахунок техніко-економічних

показників проекту.

1. Показник питомих капитальних вкладень на основну розрахункову одиницю :

 

 

де Кв - питома кошторисна вартості обєкту;

2. ТЕП трудових витрат- виробітка.

Показник виробітки розраховується у тис.грн на 1 чол.-день:

де Сст – кошторисна вартість буд-монтажних робіт по об`єктному кошторису;

   Тзаг – загальна трудоємкість по обєкту, яка визначається за формулою:

Тоді:

3. Тривалість будівництва.

Розраховуємо коефіцієнт тривалісті будівництва по проекту:

.

 Тоді

Визначимо експлуатаційний ефект у формі додаткового чистого доходу за формулою:

де Ен – коефіцієнт економічної ефективності капвкладень, Ен = 0,2 для лісопереребних підприємств;

     Тн - нормативний строк будівництва, Тн = 7 м;

     Тпр - проектуємий строк будівництва, Тпр = 6,73 м;

      К = 1653,38 тис.грн;

Тоді:


7. Розділ економіки природокористування.

Екологічні проблеми охорони атмосферного повітря.

     Охорона навколишнього природного середовища – це система державних, міжнародних і громадських заходів щодо раціонального використання, охорони і поновлення природних ресурсів, захисту навколишнього середовища від забруднення і руйнування для створення найбільш сприятливих умов проживання нинішнього та майбутніх поколінь. Це система заходів, спрямованих на підтримання такої взаємодії між людиною і навколишнім природним середовищем, яка забезпечує збереження, поновлення і раціональне використання природних ресурсів і попереджає шкідливі впливи виробничої діяльності людини на природу, в тому числі і на здоров’я самої людини.