Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 13

      - половина товщини конструкції стріли крана на рівні ймовірних торкань( );

      - висота шарніра п'яти стріли над рівнем стоянки крана( );

      - відстань по горизонталі від осі обертання крана до осі шарніра п'яти крана( )

Розрахунок для монтажу плит покриття

де: = 3  т;

     = 0,088т – прийнято чотирьохвітвевий строп;

      т  ;   =0 т ;     

Визначаємо висоту голівки стріли  :

де: = 7,83 м ; ;  = 0,22м ;  = 3,1м (з урахуванням висоти стропу 4240мм) ;

Мінімальний виліт стріли крана :

де:  ;  = 3 м ;  ;

Розрахунок для монтажу балки покриття

= 9  т; = 0,455т ;  =0 т;       т

Визначаємо висоту голівки стріли:

  = 4,800 м ; ;  = 0,4м ;  = 1,2 м;  

Мінімальний виліт стріли крана

;  = 6 м ;  ;

По довідниковим даним приймаємо пневмоколісний кран моделі МКА –15 з довжиною стріли 15м та гуськом 3 м на підставі розрахунку для балок покриття.

Необхідні цикли робот зведемо в таблицю.

Цикл робіт

Найменування методів робіт для даного циклу

Приміт-

ка

1

Земляні роботи

Зрізування рослинного шару грунту та планування майданчику: бульдозер Д-535, потужність двигуна 59 кВт;марка трактора Т-74.

Розробка грунта в траншеях та котлованах: екскаватор ЄО-2621А з обємом ковша 0,5м3 на базі трактора ЮИЗ 6А/64. Зворотнє засипанн грунту: бульдозер Д-535, потужністю 59 кВт.

Ущільнення грунту: пневматичні транбівки ПТР-1

2.

Основа та

 фундаменти

Улаштування залізобетоних монолітних фундаментів під колони:вібратор Ів-49. Монтаж фундаментних балок. Кран МКА-16.

3,

Каркас будівлі

Монтаж колон, балок,  та плит покриття: кран  МКА-16

4.

Улаштування стін

Монтаж стінових панелей: кран МКА-16

Кладка цегляних стін та перегородок здійснюється задопомогою молотка, кельм, рулетки РЖ-2, будівельного рівня, рештування будівельне.

5.

Покрівельні роботи

Улаштування рулонного килиму, утеплювача, цементної стяжки та пароізоляції: підйомник “Піонер” вантажопідйомністю 1,5т, кран

6.

Підлоги

Улаштування підстилаючих шарів із бетону та бетонного і цементного покриття :електротрамбівка ІЗ-4502.

7.

Опоряджувальні роботи

Штукатурні роботи: штукатурна станція Со-114, електро-затирочна машина СО-112.

Малярні роботи: малярна станція МС-2

До початку основного будівництва повинні бути виконані заходи підготовчого періоду:

     Виконати зрізання рослинного прошарку грунту на глибину 25-30 см. Розробка грунту екскаватором здійснюється на транспорт і у відвал. У відвал транспортується і родючій шар грунту. Далі проводяться роботу по влаштуванню монолітних фундаментів під колони та стіни. Процес зведення монолітних залізобетонних фундаментів є комплексним процесом у который входять: устрій опалубки, установка арматурних каркасів, подача й укладання бетонної суміші в опалубку, витримування і догляд за бетоном, зняття опалубки після досягнення бетоном фундаменту опре-деленной міцності, допоміжний процес - транспортування арматурних каркасів, опалубки і бетонної суміші.

          Способи транспортування бетонної суміші в залежності від застосовуваних засобів можуть бути порціонними і безупинними. Порціонне транспортування здійснюється з використанням автосамосвалов. Для інтенсифікації вивантаження бетонної суміші  используем поворотну баддю. Завантажуємо її за допомогою самоскида. Потім, кран піднімає баддю у вертикальній площині і подає її до місця вивантаження. Корпус бадді постачений полозами, що служат напрямними при підйомі бадді у вертикальне положення. Для запобігання зависання бетонної суміші на корпус бадді встановлюють нависной вібратор.При подачі бетонної суміші кра-ном, приймаються міри проти мимовільного відкривання затворів бадей. При вивантаженні бетонної суміші з бадді рівень за бадді повинний знаходитися не вище 1м від бетонируемой поверх-ности.  Забороняється стояти під баддею під час її установки і пе-ремещения.