Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 27

  Повітря – джерело кисню для дихання і вуглекислоти – для фотосинтезу. Воно захищає живі істоти від шкідливих космічних випромінювань, сприяє збереженню тепла Землі, регулює клімат, переносить водяну пару по планеті, вбирає газоподібні продукти обміну речовин, є місцем де утворюються опади і видбуваються інші метеопроцеси, впливає на родючість грунту тощо.

  Життя на Землі без повітря неможливе. Без продуктів людина може обійтися 5 тижнів, без води – 5 днів, без повітря – 5 хвилин. Нормальна життєдіяльність людини вимагає не тільки наявності повітря, а і його відповідної чистоти.

     Атмосферне повітря відноситься до категорії невичерпних ресурсів, але господарська діяльність людини змінює його склад. Ці зміни набувають значних величин.

     У нашій країні забруднення атмосфери шкідливими речовинами досягло небезпечних масштабів, що зумовлює захворювання людей, погіршення їхнього здоров’я, завдає великих збитків природному середовищу і народному господарству в цілому.

     Основні джерела забруднення повітря – природні, виробничі та побутові процеси. Забруднювальні речовини, що виділяються внаслідок цих процесів, класифікують на: природні – мінерального,рослинного і мікробіологічного походження; такі, що виникли при спалюванні палива для потреб промисловості, опалення квартир, припри роботі атомобільного, залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту; які виникають під час промислових викидів, утворюються при спалюванні і переробці побутових та промислових відходів.

     У зв’язку з бурхливим розвитком промисловості і гігантськими розмірами спалювання палива темпи витрат запасів вільного кисню і нагромадження вуглекислого газу в атмосфері різко зросли . Щороку в атмосфері вміст вуглекислого газу збідьшується на 0.2%. Це погоджується із темпами витрат кисню на самоспалювання.    Збільшення в атмосфері кількості вуглекислого газу може викликати катастрофічні зміни клімату на планеті. Щорічне його зростання на 0.2% може призвести до парникового ефекту з підвищенням температури на Землі і одночасним зниженням вмісту кисню в повітрі.

     Особливо небезпечний для здоров’я людини оксид вуглецю (ІІ), який зумовлює гальмування функцій активних центрів утворення гемоголобіну, внаслідок чого порушується окислювальні процеси в організмі. Оксид азоту (ІV) подразнює слизову оболонку, очі, легені, спричинює необоротні зміни у сердцево- судинній системі, а також патологічний стан занепокоєння. Вплив оксиду азоту неможливо послабити ніякими нейтралізуючими засобами.

     Сильними токсантами є свинець та його сполуки. Близько 80% свинцю, що міститься у тетраетилсвинці, який додається до бензину, викидається з відпрацьованими газами в атмосферу. Сполуки свинцю накопичуються в організмі й спричинюють зміни в обміні речовин і кровотворних процесах.

     Шкідливі викиди в атмосферу у великих концентраціях негативно впливають не тільки на людину, а й на фауну і флору. Так, сірчистий газ, нагромаджуючись в атмосфері, сповільнює ріст рослин. Надмірна концентрація шкідливих речовин завдає великої шкоди цілим лісовим масивам, знижує врожаї.

     Свою частку у забруднення навколишнього середовища, а саме у забруднення атмосферного повітря, вносить така галузь промисловості як будівництво.

  Будь-яке будівництво так чи інакше пов’язане з втручанням у навколишнє природне середовище, і якщо не оцінювати наслідки цього втручання, можливі небажані результати.

     Специфіка будівельного виробництва полягає в тому, що його діяльність проходить на поверхні землі і в земній корі. В результаті цієї діяльності проявляються такі негативні фактори : знищення родючих та інших земель внаслідок забудови. В процесі і в наслідок будівництва проявляються інженерно-геологічні явища : підтоплення, збезводнення і засолення земель, ерозія, абразія, зсуви, розроблення територій тощо, які призводять до екологічних порушень на суші; міста промислові підприємства, водосховища змінюють клімат, підвищують рівень підземних вод, забруднюють біосферу.