Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 2

         4.3.1. Малярські роботи...........................................................

         4.3.2. Штукатурні роботи........................................................

          4.3.3. Скляні роботи................................................................

4.3. Техніка безпеки при вилаштуванні підлог............................

4.5.  Міри щодо вибухопожежної безпеки....................................

4.6. Збереження отрутних, легкозаймистих,вибухонебез-

      печних речовин та пиловидних матеріалів..............................

4.7. Розрахунок міцності опалубки при бетонуванні

       монолітних конструкцій..............................................................

4.8. Розрахунок небезпечних зон…………………………………........

5.  Розділ екологія.

5.1.Охорона земельних ресурсів …………………………………......

5.2.Охорона водних ресурсів ……………………………………........

5.3.Охорона атмосфери …………………………………………….......

6.  Економічний розділ ...………………………………………………...........

   6.1. Розрахунок економічної ефективності від використання

           ефективного будівельного матеріалу........................................ 

   6.2. Кошторисна документація..........................................................

   6.3. Техніко-економічні показники проекту..................................

7.  Список використаних джерел ...………………………………….........


ВСТУП.

У плануванні міст розміщення промислових підприємств займає дуже важливе місто. Аналіз планів різних міст показує, що промислові підприємства сумісно з залізничними та транспортними автошляхами, які їх обслуговують , допоміжними будівлями та складами займають не менш ніж 30-% всій міський території.  Це пов’язано з тим , що територію будівництва вибирають одночасно з територією розселення людей, які будуть обслуговувати дане підприємство.

При виборі міста для будівництва промислового підприємства враховується комплекс природно-кліматичних умов, а також фізико-технічних та санітарно-гігієнічних вимог щодо його розміщення та планування території.  До того ж бажано, щоб будівлі промислового підприємства  мали архітектурну виразність та вписувались в місце будування.

Використання сучасних будівельних матеріалів дозволяє значно покращити зовнішній вигляд будівель, підвищити експлуатаційний строк  та тим самим знизити вартість ремонтного обслуговування.

1.  Архітектурно-будівельний розділ.

1.1. Загальні вимоги, що до  підприємств деревообробної та целюлозно-паперової промисловості.

Підприємства деревообробної, целюлозно-паперової промисловості обєднують спільні джерела сировини. До деревообробниї підприємств відносяться лісопильні і домобудівні підприємства, мебляні фабрики та інш. Лісопильні і домобудівні підприємства характеризуються підвищеною пожежонебезпекою, їх більш раціонально розміщувати поблизу джерел сировини , біля лісосплавних річок. Великий обсяг відвантаження лісоматеріалів та виробів потребує наявність залізничних шляхів перевезення.

Данї підприємтва  необхіно розташовувати на нормативній відстані від житлової забудови села. При цьому необхідно на теріторії підприємства  проводити її благоустрій. Це необхідно для вирішення 3 загальних задач: створення сприятливих умов для роботи та відпочинку робітників, підвищення експлуатаційних якостей теріторії, поліпшення зовнішнього вигляду підприємтва. Тому, при поректуванні генплану підприємтва, необхідно враховувати елементи благоустрою такі, як  озеленення, водяні пристрої, штучне покриття, малі архітектурні форми.

1.2. Генеральний план майданчику

Генеральний    план   майданчику   розроблений  у відповідності зі СНиП 11-60-75 “Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» та СНиП 11-89-90 “Генеральные плани промышленных предприятий” .  Місце будівництва деревообробного підприємства – с. Лантратівка Охтирського району.

Майданчик для будівництва розташовано на північно-західній околиці міста Суми, територія вільна від забудов, граничить з територією компресорного заводу, тепличного господарства.