Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 12


3.4. Вибір методів робіт.

В основі організації і планування провадження робіт на будівельному об'єкті лежить потоковий метод, головними принципами якого є безперервність і ритмічність виробничого процесу, а так само планомірність виконання окремих видів робіт. У сполученні з високим ступенем сборности будинку цей метод найбільш ефективний. Одночасне виконання робіт  бригадами чи ланками  робітників на різних захватках дозволяє виконувати необхідний об'єм  робіт на одній захватці і підготовку наступної операції, тим самим різко скорочуючи терміни провадження робіт. При даному методі роботи  ведуться комплексними чи спеціалізованими бригадами, що мають  постійний склад, а значить висока якість виконуваних робіт. 

Крім цього ефективність потокового будівництва виражається в  рівномірному  і  найбільш  повному  використанні   трудових  і  матеріально-технічних   ресурсів  виробництва  протягом  усього  терміну  будівництва.  Послідовність  будівництва  будинків  і  спорудження  визначається  вимогами  технології  виробництва.  Організація  будівництва  будівлі  потоковим  методом  вимагає  попередньої  розробки  організаційно-технологічної  схеми  будівництва і  вибору  провадження  робіт.  Взаємозв'язок  і  послідовність  виконання  будівельних  і  монтажних  робіт  із  прийнятими  технологічними  й  організаційними  методами   відбивається  в організаційних  моделях,  однієї  з  який  є  мережна.  Вона  дає  можливість  вибрати  оптимальний  варіант  виконання  робіт,  використовувати  всі  резерви  й  оперативно  варіювати  ними  в  ході  будівництва. 

Відповідно до норм ДБН А.3. 1-5-96 усі комплекси робіт і спеціалізовані потоки по будівництву  повинні виконуватися у відповідності “Правил виробництва і прийомки робіт” із дотриманням технології виробництва робіт.

    Вибір комплектів будівельних машин та механізмів

Для розробки котловану необхідно визначити тип екскаватору. Потрібна глибина котловану  складає  2,70м .

          Оптимальна глибина розробки екскаватором Нопт = 0,65 - 0,75 від максимальної глибини розробоки Нмах. Тоді Нопт = 0,7 · 3,00 = 2,1 м

          Вибираємо екскаватор ЭО2621А “зворотня лопата” з характеристиками:

¨  Місткість ковшу - 0,25 м3

¨  Наибольшая глибина копания – 3,3 м

¨  Наибільший радиус копания Rмах = 5 м

¨  Наибільша висота вивантаження – 3,6м

Для розробки грунту (зрізання рослинного шару) приймаємо бульдозер Д-535 на базе трактору Т - 74.

Вибір крана для монтажу збірних елементів будинку провадиться з урахуванням необхідної висоти підйому елементів збірних конструкцій, ваги монтажного елементу і стропующих пристроїв, необхідного вильоту стріли монтажного крана, технічних і техніко-економічних показників їхньої роботи.

Визначення необхідної вантажопідйомності крана.

Для самохідних стрілових кранів необхідно визначити:

·   - необхідну вантажопідйомність крана, т;

·   - висоту голівки стріли крана, м;

·   - мінімальний виліт стріли крана, м;

·   - максимальний виліт стріли крана, м(приймаємо  по довіднику  для крана з підібраними  і ).

Вантажопідйомність крана  визначаємо по формулі для важких елементів кожної групи конструкцій:

де:   - маса монтируемого елемента, т;

      - маса такелажного пристосування, т;

      - маса конструкцій посилення, т;

      - маса монтажних пристосувань, установлюваних на монтуємих елементах до підйому, т;

      - враховує відхилення фактичної маси елементів від проектної(розрахункової).

Висоту голівки стріли визначають по формулі:

де:  - перевищення опори монтуємого елементу над рівнем стоянки

     крана, м

     - висота елемента над опорою:

     - висота(товщина, ширина) монтуємого елементу, м

     - висота стропування

- висота поліспаста(при відсутності даних )

Мінімальний виліт стріли крана  залежить від положення

 монтуємого елемента і прийнятої схеми монтажу:

де:  - мінімальна відстань від конструкцій стріли до монтуємого елемента( );

      - величина частини конструкцій, що виступає від центра стропування убік стріли крана;