Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 9

при і= 1/12, l = 11.6 та  zs = l / 30= 11.6 / 30 = 0.386, приймаємо відстані від опори до небезпечного перерізу x = 0.35 l = 0. 35 * 11.6 = 4.06кн

Поперечні сили на опорі:

при gf =1

Ql=0.5 * 27,2 * 11,6 =157,76

від повного навантаження при gf =1

Q= 0,5 * 29,48 *11,6 = 171

від повного розрахункового

Q= 0,5 * 36,43 * 11,6 =211,3

Моменти згину в перерізах балки знаходимо за формулою:

де x- відстань від опори до розглядаємого перерізу;

     i- відстань від опори до зосередженої сили від маси покриття(враховуємо сили, які розташовані у лівій частині розглядаємого прерізу;

Переріз

x, м

Довгострокове чинне навантаження gf=1kH/м

Повне навантаження

gf=1

gf >1

1-1

1,93

147,2

159,5

197,2

2-2

3,86

235,6

255,4

315,6

3-3

4,06

241,4

261,7

323,4

4-4

5,8

262,5

287,6

355,4

  

     Схема розрахункових перерізів.

Розрахунок міцності нормальних перерізів.

Розрахунок міцності по нормальним перерізам визначаємо в розрахунковому перерізі 3-3 на відстані 4,06 від опори.

Висота перерізу

Коефіцієнт

Напруження Dssp:

Попереднє напруження у арматурі при невідомих повних втрат для розрахунку напружень sSR приймаємо:

sSP = 0.6 RS = 0.6´680 = 408 мПа;

Напруження sSR:

sSR= RS + 400 - sSP - DsSP = 680+ 400- 408- 99,3= 573 мПа

При коефіцієнті  gb2=0.9 напруження sSC,U =500мПа

Граничне значення відносної висоти стиснутої зони бетону визначаємо:

Умова 3234

виконується , то б то нейтральна вісь знаходиться у межах верхнього поясу гратчастої балки.

Величина

Умова x=0,213< xR = 0.528 виконується .

Розраховуємо коефіцієнт  умови роботи

де h=1,15 для арматури класу А-V;

При gs6=1.179 > h=1.179 приймаємо gs6=1.15.

Визначаємо n = 1-0,5 x = 1- 0,5´0,213= 0,894

Потрібна площа перерізу поздовжній арматури без урахування звичайної, установлюється за конструктивними умовами :

Коефіцієнт армування можна не перевіряти, так як  у важко напружених конструкціях, якими являються гратчасті балки, завжди виконується умова m > mmin .

Приймаємо арматуру 6 Æ 14 А-V Asp=9,23 см­­­2

Розрахунок міцності  похилих перерізів.

Розраховуємо похилий переріз, якій розташовано по грані опори балки. Розглядаємо похилий переріз з довжиною проекції похилої тріщини рівною відстані від грані опори до точки дії першого зосередженого навантаження С1=3 м. Уклін 1/12.

В опорному перерізі h0= 0.89+ 3 / 12=1,14

h0m= (0,89 + 1,14) / 2 = 1,015

Перевіряємо умову

Оскількі обидві умови виконуються , розрахунок по похилим перерізам не потрібен.

За конструктивними умовами приймаємо поперечну арматуру із дріта класом Вр-I Æ5 мм та кроком 200 мм.

За виконанням умови Qb>Q розрахунок на дію поперечної сили по похилій смузі між похилими тріщинами не потрібен.

Розрахунок прогинів балки.

Для спрощення розрахунків умовно приймаємо висоту балки постійною з геометричними характеристиками переріза на відстані 4,958м від опори.

Попередні напруги в арматурі з урахуванням сумарних втрат при коефіцієнте  визначаємо як МПа. Зусилля попереднього обтиску з урахуванням сумарних втрат:

кН

Ексцентриситет:

см. Момент обтиску відносно верхній границі ядра перерізу:кНсм

Умова тріщиноутворення: кНсм

Таким чином необхідно враховувати нормальні тріщини.

Тимчасове діюче навантаження складає 17% від повного навантаження, тому в розрахунках приймаємо повне навантаження як довготривале. Розраховуємо коефіцієнт .

Ексцентриситет см.

                       де  см.

Тоді при коефіцієнт

.

Кривина елементу при довготривалої дії навантаження визначаємо :

см-1.

де кНсм,

 , .

Кривина пов’язана з вигином елементу в наслідку повзучості бетону, тому

  см-1,

де , .

Повне значення кривини:

см.

Прогин від повного навантаження складає:

смсм.

2.2. Розрахунок арки RANNILA.

Постійне навантаження.

Нормативна власна вага арки визначається шляхом використання           руководства АО Ранниля Профийл “Несущие профилированные листы RANNILA 45J-153”.