Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 8

Розрахункове навантаження від ваги покриття з урахуванням :

-  на крайню колону F1 = (330.5 + 66 ) = 231.25 кН,

момент від нього М1 = 23,12 * 0,085 = 1,96

-  на середню колону F2  = 2 F1 = 462,5

Від ваги стінового огородження:

–  F3 = = ( 6* 2,5 + 0,2 * 2,4) * 6 *1,1 * 0,95= (15 + 0,96) * 6,37 = 100 кН

        момент від нього М = 10 * 0, 37 = 3,7 т/м.

       де  g1 = 2.5 кН/м2 – вага 1  м2 стінової панелі;

             g2 = 0,4 кН/м2 – вага 1  м2  засклення;

Тимчасове навантаження.

Снігове навантаження для ІІ кліматичного району:

-  на крайню колону  =

= 0,7 * 1,4 * 0,85 * 6 * 9 * 0,95 = 42,7 кН.

Момент М = 42,7 * 0,085 = 3,63 кН/м.

-  на середню колону 

Вітрове навантаження.

До 10 м приймається як рвіномірно розподілене та розраховується за формулою .

З навітряної сторони ,тоді

1,2 * 0,35 * 0,65 * 0,8 *6 = 1,31 кН

З підвітряної сторони ,тоді

1,2 * 0,35 * 0,65 * 0,6 *6 = -0,98 кН

Зосереджене навантаження на парапет дорівнює:

    

2.1.2. Розрахунок колони .

Переріз колони прямокутний 400´400 мм. В відповідності знаку згибних моментів та симетрії колони приймаємо симетричне армування.

Дані для проектування.

Бетон класу В15 (Rb= 8.5´0.9= 7.65 МПа). Початковий модуль пружності бетону, який підданий теплової обробки Eb= 20500 МПа. Поздовжня арматура зі сталі класу А-III (Rs = Rsc = 365 МПа, Es= 200000 МПа). Поперечна арматура класу А-I.

Розрахунок  несучої здатності.

   За розрахункове навантаження  приймаємо  N = 78.2 т, М = 1,17 т/м, Nl = 69.66т.

Геометричні характеристики перерізу   B=400 мм, h= 400 мм,

 a= a` = 40 мм

Робоча висота перерізу h0 = h –a =400-40= 360 мм. 

Ексцентриситет поздовжнього зусилля визначаємо .

Випадковий ексцентриситет см, см.

Приймаємо e = 1.33см

Так як

Визначаємо . При ,  оскільки b= 40см > 20см визначаємо площу арматури за формулою:

Приймаємо за конструктивними умовами 4Æ 12 А-ІІІ

          Уточнюємо прийняті параметри армування.

При відношенні визначаємо гнучкість колони  

Уточнюємо площу перерізу арматури з врахуванням повздовжнього згину колони:

Остаточно приймаємо 4Æ 12 А-ІІІ

Розрахунок балки покриття

Дані для проектування

Важкий бетон класу В30; коефіцієнт умови роботи gb2=0.9 (Rb=17´0.9=15.3МПа; Rbt=1.2´0.9=1.08 МПа; Rb,ser=22 МПа; Rbt,ser=1.8 МПа;Eb=29´102 МПа)

Попередньо напружена арматура класу А-V (Rs=680 МПа; Rs,ser=785 МПа; Es=1.9´103 МПа)

Ненапружена арматура класу А-III (при діаметру d<10мм Rs=355 МПа; при діаметрі d>10мм Rs=365 МПа; Es=1.9´105 МПа) та також арматурний дріт  періодичного профілю класу Вр-I діаметром 5мм (Rs=360 МПа; Rsw=260 МПа; Es=1.7´105 МПа)

Використовується механічний засіб натягу арматури на упори форми. Величина попереднього напруження ssp=740 МПа. Обтиснення бетону провадиться при передатній тривкості Rbp=24 МПа>11 МПа. Бетон підлягає теплової обробки . На балки опираються ребристі плити розміром 3´6м. Балки експлуатуються при вологості повітря більше ніж 40%.

Розрахунковий прогон та навантаження на балку.

Розрахунковий прогон балки

L0=12000-2´110-´140@ 11593мм =11,6 м

Навантаження  від маси балки  на 1 м її довжини:

нормативне  gdn= 120/11.6 = 10.34

розрахункова при gf =1

gd = 10,34 * 0,95= 9, 82

  те ж саме  при gf >1

gd = 9,82 * 1,1 = 10,81 кН/м.

Розподілену по довжині балки навантаження збирають з вантажної площі та сумирують з навантаженням від ваги конструкції.

g= 2,9 * 6 + 9,82 = 27,2

короткочасне

g =0.38 * 6 = 2.28

Повне навантаження: q= 27,2 + 2,28 = 29,48

         Повне розрахункове при gf >1 q= 4,27 * 6 + 10,81 = 36,43

Розрахункова схема та визначення зусиль.


Розрахункова схема гратчастої балки представляється як вільно оперта багато раз статично невизначена замкнута рама з жорсткими вузлами. Для спрощення розрахунку можливо розглядати таку конструкцію як балку з отворами . розрахункова схема балки приведена на рис.

Визначаємо рівняння для визначення  відстані від опори до небезпечного перерізу.

 .