Проект цеху по переробці низькоякісної деревини потужністю 30тис. м.куб. за рік на території с. Лантратівка Охтирського району, страница 7

Проектом також передбачено телефонний зв’язок,  пожежна сигналізація та радіофікація об’єкту.

1.4. Будівельна фізика.

     Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни з утеплюваної тришарової керамзитобетоної  панелі.

    Раціонально запроектовані зовнішні захисні конструкції повинні задовольняти таким теплотехнічним вимогам:

·  Мати достатні теплозахисні властивості, щоб краще зберігати теплоту в приміщеннях у холодну пору року, або захищати приміщення від перегрівання в літню пору.

·  Не мати під час експлуатації на внутрішній поверхні занадто низької температури, що значно  відрізняється від температури внутрішнього повітря, щоб уникнути утворення в ній конденсату та охолодження тіла людини від тепловтрат.

          Щоб захисні конструкції відповідали переліченим вимогам роблять теплотехнічний розрахунок відповідно до СНиП II-3.79**²Строительная теплотехника².

          Метою теплофізичного розрахунку захисної конструкції є не визначення їх теплопровідності, а надання потрібних теплозахисних властивостей. У зв’язку з цим, відношення коефіцієнта теплопровідності до товщини захисної конструкції () замінюють оберненою величиною, яка називається – термічним опором однорідної захисної конструкції ()=R, або окремого конструктивного шару, що входить до складу конструкції. Тоді термічний опір конструкції дорівнює сумі термічних опорів усіх шарів. При передачі теплоти через захисну конструкцію перепад температур від tвдо tн складається з суми трьох розрахункових температурних перепадів.

Rоб=Rв+R1+R2+…+Rn+Rн

У теплофізичних розрахунках беруть:

Rв0.115– для стін, підлоги і стелі опалюваних будівель.

Rн0.05 – для зовнішніх стін і безгорищних перекриттів.

При розрахунку необхідно перевірити прийняту товщину керамзитобетоної плити.     

1.  Вапняно –піщаний розчин d = 0,015м, g = 1600кг/м3

2.  Керамзитобетона панель    d = 0,024м, g = 1400кг/м3      

3.  Важкий бетон                        d = 0,02м, g = 2400кг/м3      

Потрібний опір теплопередачі складає :

Опір теплопередачі огороджуючої конструкції визначаємо за формулою:

Опір теплообміну на внутрішній поверхні: 

Опір теплообміну на зовнішній поверхні: 

Термічний опір окремих шарів огороджуючої конструкції визначаємо за формулою:

Де d- товщина шару, м

     l- теплопровідність матеріалу  

Тоді термічний опір фактурного шару:

Термічний опір шару керамзитобетону при товщині 240мм.

Другий термічний опір фактурного шару:

Сумарний термічний опір огороджуючої конструкції

Прийнята товщина стінових панелей не достатня.

Тому необхідно застосувати внутрішне утеплення стін з використанням пінополістерольних плит.

2.  Розрахунково-конструктивний  розділ.

2.1.1. Розрахунок поперечної  рами будівлі

В конструкторській частині розрахована одноповерхова двопрогонова промислова будівля рама якої складається з  залізобетоних безконсольних колон перерізом 400х400 мм , ригелів покриття у вигляді гратчастої балки та ребристих плит покриття. Прольот рами 12м, крок рам 6 м. Розрахунок рами проводится на програмному комплексі “Мираж”, який реалізує метод скінчених елементів. Залізобетона рама представлялася сукупністю стержньових скінчених елементів.

Навантаження від постійного наванатження.

Власна вага

Нормативне наванатженняН/м2

Коэффициент

gf

Розрахункове наванатження.

Н/м2

Залізобетонні ребристі плити покриття разміром в плане 3´6м з урахуванням заливки швів

1850

1,1

2035

Гравій втоплений в мастику  10мм

180

1,3

234

Керамзітобетон

108

1,2

141

 Стяжка толщиной 2 см

350

1,3

455

Рулонный трьошаровий килим

150

1,3

195

Итого

3060

Постійне навантаження

Розрахунковтй опорний тиск балки з врахуванням тиску покриття:

-  від покриття на крайню колону 3060 *6 * 9 = 165,25 кН;

-  від балки (120/2) * 1,1 = 66 кН