Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 19

У розділі " Аналіз інформації з заголовка листа E-maіl "  (див. табл 5.7) варто провести ретельний аналіз заголовка якого-небудь листа, прийнятого через програму поштового розсилання (наприклад, The Bat, Outlook Express). Справа в тім, що листа, отримані через інтерфейс Web-maіl, містять обрізаний заголовок.

Для розглянутого листа варто надати повний коментар розшифровки рядків заголовка (згідно стандарту SMTP, MІME) і визначити адреса відправника.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Для виявленої адреси відправника варто здійснити трасування досяжності його за допомогою утиліти tracert  і побудувати  трасу проходження листа, вказавши адреси основних

Вузлів і затримок при їхньому проходженні. Варто виявити, де здійснюється найбільша затримка проходження пакетів. Приклад аналізу заголовка приведений у Додатку З, а приклад тестування досяжності вузла приведений у Додатку И.

Для виявленої адреси відправника (респондента) випливає за допомогою сайта http://www.rіpe.net/whoіs визначити, кому належить ця адреса. Сайт http://www.rіpe.net/whoіs дозволяє звернутися до єдиної бази даних, у якій зберігається інформація про зареєстрованих користувачів реальних адрес Інтернет. Основа - робота з протоколом PІPL (rfc 2622). Для пошуку інформації спочатку потрібно зайти на сам сайт, а потім у рядку запитів набрати интересуемый адреса, наприклад, інформація для адреси 194.44.54.150 приведена в додатку К.

1.3.2. Рекомендації з оформлення завдання № Д.5. Розробка тестування та регістрація сайту

Розробити реальний проект Web-сайта. Тематика довільна. В основу сайту можна покласти CV- персональну анкету і .html  чи звіти яку-небудь документацію. До проекту надати опис структури (карта сайту). Структура Web-сайту розробляється в довільному виді (схематичному). Представляється інформаційна схема Web-сайту, структура головної сторінки, перелік графічного матеріалу, баз даних, відео-ефектів. Загальний обсяг 3-5 стор. Сайт повинний бути викладений в Інтернеті протестований якою-небудь зовнішньою програмою з Інтернет. (посилання тестування сайтів). Це обов'язкова умова.

Зміст звіту:

Структура Web-сайта (малюнок схеми) 0.5-1 стор.

Пояснення до кожної сторінки .(усього 0.5 -1 стор.)

Нові технологічні рішення, використовувані в Іntranet.(Привести 3-4 інформаційні технології, використовувані для розробки Web-сайтів і їхніх елементів.( На ваш розсуд)).( 0.5 стр.)

Функції, що дозволяють зробити сайт привабливим.

ВИСНОВОК

Наведено методичні вказівки з самостійної роботи для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки орієнтовані на систематичне виконання самостійної роботи під година вивчення дисципліни. Методичні вказівки пов'язують між собою підготовку студентів з лабораторного практикуму.


E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Додаток А.

Зразок оформлення титульного листа контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Контрольна робота

по дисципліні

"Комп'ютерні мережі "

для заочної форми навчання

за фахом

"Програмне забезпечення автоматизованих систем "

виконав:

Перевірив:

ст. гр. ПЗАСз-04-1

Иванов И.И.

Проф. Саенко В.І.

Харків 2005


E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Додаток Б.

Приклади і рекомендації до виконання роздягнула контрольної роботи №1 "Опис комп'ютерної мережі підприємства".

Б.1 Загальна характеристика підприємства інформаційних послуг " Україн-інформація".

Б.1.1.Мета діяльності компанії - збір новин по території України, підготовка інформаційних блоків, поширення інформаційних блоків по видавництвах.

Б.1.2.Види діяльності - інформаційні послуги: новини, реферати, аналітичні огляди, довідки.

Б.1.3. Топологічна структура підприємства і схема організаційної структури.