Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 5

Українська система

Міжнародна система

Номера завдань

Оцінка

Цифра

Бали,

Бали,

Символ

Оцінка

Відмінно

5

85 – 100

90 – 100,

A

Suрerior

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10

80-89

B

Above Average

Добре

4

70 – 84

70 – 79

B

Average

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,

Задовільно

3

60 – 69

60 – 69

C

Below Average

1, 2, 3, 4

Незадовільно

2

<60

F

Failure

Рекомендована література

1.  Оліфер В., Оліфер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.\ - СПб.: Питер. 2001, 2005 - 672 с.

2.  Сталлингс В. Компьютерные сети, протоколы и технологии Интернета. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -832 с

3.  Спортак М., Паппас Ф. Компьютерные сети и сетевые технологии. СПб: ООО"ДИА-СОФТ", 2005. - 720 с

4.  Палмер М., Синклер Р. Проектрирование и внедрение компьютерних сетей. Уч. Пособ. – 2ое изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -752 с

5.  Золотов С. Протоколы Интернет. \Спб.: BHV- Санкт-Петербург, 1998. - 304 с.

6.  Кулаков Ю.А, Луцкий Г.М. Комп'ютерні мережі.- Київ, Юніор - 1998.-384 с.

7.  Шат С. Мир комп'ютерних мереж. Київ Bhv,-1996.-313c.

8.  Д.Рулли і інш. Мережі Windows NT. Київ: BHV,-1997.-798c.

9.  Р.Питерсон. Керівництво по операційної системі Linux. Київ:BHV.-1997, 680.

10.  А.Вишневский. Сетевые технологии Windows 2000. - Питер.- Сн.Пб.-2000- 

11.  Гук М.Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия. – С.Пб., Изд. Питер, 2000.-576с.

12.  Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Комп'ютерні мережі» Електронне видання. /упорядн. В.І. Саєнко -  Харків: ХНУРЕ.-  2005. – CD

13.  Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з курсiв " Комп'ютерні мережі». -  Електронне видіння. /упорядн. В.І. Саєнко -  Харків: ХНУРЕ.-  2005. – CD

Основна література  [1], додаткова література [2]-[12]

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

14.Характеристика підручників та учбових посібників

 Проблеми експлуатації мереж та мережних систем становлять сущність дисципліни. Публікацій, відносящих до конкретної теми, мається достатня кількість для вивчення питання з різною глибиною. Наприклад, основним рекомендованим підручником являється /1/. Матеріали, орієнтовані на вивчення практичних аспектів використання мережних технологій,  розгляне ні в /2-6/.  Питання адміністрування операційних систем на основі UNIX розглянені в /9/, особливості роботи з операційною системою Linux розглянені в /9/. Питання адміністрування операційних систем Windows xx розглянені в /10/.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

4.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ

4.1.Введення в дисципліну

Комп‘ютерні мережі на сьогодняшній день являються найбільш развиненим направленням в області комп‘ютерних информаційних технологій. Збільшується сложность цих систем. Особливе місце займають питання забезпечення ефективної роботи мереж та мережних систем.

4.1.1Зміст модуля 1. Введення. Теоретичні основи побудови мереж. Базові компоненти та технології мереж

Тема 1. Вступ.  Класифікація мереж. Термінологія. Глосарій.

Комп’ютерні мережі на сьогоднішній день являються найбільш розвиваючим  направленням. Особливе місце займають нові інформаційні технології,  pеализовані в цих мережах. Особливості і можливості використання нових технологій залежать в першу чергу від тpанспоpтних можливостей самих мереж, тому важним представляється вивчення принципів будування комп’ютерних мереж.

Вивчення основних принципів будування комп’ютерних мереж основане на ряду понять, до  яких відносять  протоколи, архітектура, конфігурація и стpуктуpа (топологічна, фізична, логічна, пpогpамна, функціональна) мереж. Мережі можуть розглядатися по різним ознакам, але основними аpхітектуpами мереж на сьогоднішній день стали локальні мережі, коpпоpативні мережі, загальнодоступні мережі.  Комп’ютерні мережі складаються з окремих елементів, до яких для соответствующего рівня можна віднести и локальні мережі.