Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 14

Q= С'е \ Се =0,4614\3,42=0,1349=13% .

5. Нехай у мережі передається потік з інтенсивністю 1 Мб/с. Мережа 10BASE-2. Яка ступінь завантаженості мережі, якщо максимальний кадр дорівнює 1032Б.

Розв’язання.

Нехай передача здійснюється за протоколом UDP. Заголовки UDP і IP займають 8 і 24 Байт, разом 32 Байт. Інформаційне поле дорівнює 1032-32=1000Б. Отже це розмір однієї дейтаграми.

Для передачі 1 Мб/с потрібно 1000 дейтаграм або кадрів.

Один кадр займає Lk=26+1032=1058 Б=8464 б.

Час повної передачі кадру дорівнює

Tt=0,1*8464+9,6=856 mks.

Ефективна пропускна здатність для передачі даних у мережі дорівнює

Ce=(Lo*8)/Tt=1000*8/856=9,345 Mbps,

Cen=106/Tt=1168 fps.

Нормальна робота в мережі буде при 50% піковій або 30% постійному навантаженні, тобто при смузі 4,673 Мб/с або 2,8035 Мб/с.

Тоді можна вважати, що мережа зайнята на 21-36%.

((1Мб/с)\(4,67Мб/с)=0,21).

1.5.Вказівки з оформлення завдання № 3 Описання профілю модему на основі команд та регістрів

Варіант задачі визначається за формулою N(тема)=[n(заліковка)]mod5+1. Выражение n(заліковка)]mod5 - залишок від ділення на 5. Наприклад, номер заліковки 773543, тоді

n(заліковка)]mod5= 773543mod5 = 3.

Номер заліковки 773540, тоді

n(заліковка)]mod5= 773540mod5 = 0.

Задача 3.1 Дати розшифрування ініціалізаційного рядку модему  та знайти невідповідність

AT  E0L3Q0V0X4&L0M0Y1&P0&M0

S3=031  S4=012 S5=031 S6=4  S7=40  S8=3  S10=3

Задача 3.2.Дати розшифрування ініціалізаційного рядку модему та знайти невідповідності

AT  E0Q0ZV0X4&L0M3L2Y1&W&P0&&M0

S0=0  S3=033  S4=012 S5=033 S6=4  S7=000  S8=10  S10=3

Задача 3.3. Дати розшифрування ініціалізаційного рядку модему та знайти невідповідності AT  E0Q0V0H1X4M3&L0L2Y1&P0&M0

S3=042  S4=012 S5=036 S6=20  S7=40  S8=3  S10=180

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Задача 3.4 Дати розшифрування ініціалізаційного рядку модему та знайти невідповідності AT  E0Q0V0X4DPM3L2Y1&P0&L1&M0

S3=033  S4=012 S5=033 S6=4  S7=180  S8=120  S10=0

Задача 3.5 Дати розшифрування ініціалізаційного рядку модему та знайти невідповідності AT  E0Q0V0AX4&L0M3L2Y1O&P0&M0&H0

S0=3  S3=044  S4=136 S5=044 S6=4  S7=40  S8=3  S10=3

1.6.Рекомендації з оформлення завдання № 4 Описання конфігурації мережевої карти (адаптера)

Слід представити відомості з реєстру любого комп’ютера (операційна система Windows xр) про описання  мережевого адаптера. Скористатися утилитою regedit або regedt32. Пам’ятати, що адаптер представляється в не звичному виді, а через UID - 128-битовий унікальний шістнадцятирічний идентифікатор.

Описання представлено в розділі HKEY_LOCAL_MASHINE\Control_Control_Set\.

1.7.Рекомендації по оформленню завдання № 5. Відповіді на питання

Дати короткі відповіді на питання та тести , наприклад,

Патання:який протокол використовується утилитою Ping?

Відповідь: ICMP

Питання: Який транспортний протокол використовується протоколом SNMP?

Відповідь: UDP.

Повинні буду приведені відповіді на питання й тести для всіх модулів. З груп кажного модулю дозволяється привести не меньш 10 відповідей на питання та не меньш 10 відповідей на тести.

1.7.1.  Питання й тести для модулю 1.

5.7.1.1. Контрольні питання

Що таке OSI ?

Який метод модуляції являється найбільш стійкий до перешкод?

Що таке RFC ?

Що таке LLC ?

Що таке FCS ?

Що таке CRC ?

Чім відрізняється SFTP от UTP?

Як називають при квитируванні позитивну квитанцію?

Що означає метод SAW в системах  передачі даних ?

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Як здійснюється перевірка правильності передачі в протоколах SLIP та PPP?

Який спосіб адресації використовує SLIP та PPP?

Які додаткові протоколи використовує PPP для керування фізичним і логічним з'єднанням?

Що використовують для розпізнавання початку-кінця кадру SLІ, PPP ?

5.7.1.2. Тестові завдання

Що є найменуванням організації розроблювача стандартів :

-  ISA ;

-  MCA;

-  PCI ;

-  IEEE;

-  CCITT ;

-  ITU-T ;

-  OSI ;

-  USB ;

-  RFC ?

-  Який кабель найбільш захищений від перешкод :