Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 11

А1. Нехай потрібно робити резервне копіювання БД розміром D (D=100MB, 1GB) при відключенні електричного струму. Яка має бути гарантована пропускна здатність С'е, щоб це робити за заданий час tr (tr =10 хв.)? Який має бути мінімально припустимий розмір кадру?

А2. Сервер установлює режим багатоадресного потокового віщання зі швидкістю 512 Кб\с. Як це відіб'ється на якості роботи мережі. Мережа 10Base-T.

А.3 У мережі транслюється 3 потоки web-камери за протоколом UDP зі швидкістю 33.6 Кб\с. Архітектура мережі - 10 BASE-T. Як це відіб'ється на роботі мережі? Скільки потоків можна допустити в мережі без погіршення її роботи?

А.4 Сервер встановлює одноадресне віщання потоку зі швидкістю 512 Кб\з у мережі з архітектурою 100BASE-TX. Скільки з'єднань допускається встановити, щоб якість мережі залишилася задовільною (припустимо до 50% утилізації в піковому режимі). Скільки з'єднань  - при 30% утилізації. Скільки з'єднань - при зменшенні швидкості до 33.6 Кб\с?

Б.1. Знайти дійсний коефіцієнт утилізації мережі, якщо реальна робота призводить до 0.1 %  втрат (відкидання) пакетів. Припустимий рівень утилізації 40%. Максимально припустимий розмір кадру 512КБ.

Б.2. Відомо, що реальна ефективна пропускна здатність 0.1 Мб\с. Який відсоток втрат у мережі спостерігається? Передача файла 1МБ, tws =500 mks, ts =100mks.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Б.3 Нехай файл (1 МБ) можна передати за протоколом TCP і UDP. В скільки разів передача за протоколом UDP виявиться більш виграшною або менш виграшною, якщо 5% пакетів втрачається в процесі передачі?

С.1 Нехай є система, яка має головний сервер і сервер СУБД. Сервер СУБД встановлено на головному сервері. Система працює протягом дня у двох режимах: у нормальному та піковому. Імовірність цих режимів – 0,6 та 0,4 відповідно. Відомо, що у нормальному режимі відмова запитів задається надійністю сервера 0,99 та надійністю СУБД - 0,99. В піковому режимі надійність сервера задається 0,96, а СУБД -0,91. Скільки запитів буде відмовлено (очікувана оцінка) в умовах, що всього за день запитів 10000?

С.2 Нехай є система, яка має головний сервер і сервер СУБД. Сервер СУБД встановлено на головному сервері. Система працює протягом дня у двох режимах: у нормальному та піковому. Імовірність цих режимів – 0,8 та 0,2 відповідно. Відомо, що у нормальному режимі відмова запитів задається надійністю сервера 0,99 та надійністю СУБД. В піковому режимі надійність сервера задається 0,96. Протягом дня оброблюються 10000 запитів або є 800 відмов обробки запитів. Яка надійність СУБД в умовах, що у піковому режимі для СУБД кількість відмов у 3 рази більше?

С.3 Нехай є система, яка має два сервери СУБД. Обидва сервери можуть обробляти запити. В умовах критичної роботи другий сервер может почати обробку даних без будь-яких затримань. Нехай надійність обробки даних кожним сервером оцінюється як 0,99 та 0.98 для нормального режиму. Відомо, що система протягом дня працює у двох режимах: піковому та нормальному. Імовірність цих режимів – 0,75  та 0,25 відповідно. У піковому режимі надійність оцінюється для одного сервера як 0,94. Протягом дня обробляються 10000 запитів, з них 900 відмов. Визначити надійність другого сервера.

1.4.3.  Приклад вирішення типових задач

У залежності від способу виміру пропускну здатність протоколу  розрізнюють:

-  номінальну;

-  ефективну;

-  реальну.

Під номінальною пропускною здатністю (Сn) звичайно розуміється бітова швидкість передачі даних, підтримувана на інтервалі передачі одного пакета. Ефективна пропускна здатність (Сe) протоколу – це максимальна інформаційна швидкість передачі користувальницьких даних, тобто даних, що утримуються у полі даних кожного пакета. У загальному випадку ефективна пропускна здатність протоколу буде нижче номінальної через наявність у пакеті службової інформації, а також через паузи між передачею окремих пакетів.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Реальна загальна пропускна здатність мережі (Сr)середня кількість інформації, переданої між різними парами вузлів мережі в одиницю часу  на заданому тимчасовому інтервалі.